lördag 23 oktober 2010

Arbetsmarknadsnyckeln informerar om arbetslivet i Finland

Webbportalen Arbetsmarknadsnyckeln erbjuder grundläggande information om spelrgelerna i arbetslivet i Finland. Arbetstagarens rättigheter och skyldigheter beskrivs kort och begripligt. Webbsidorna har skapats av de centrala arbetsmarknadsorganisationerna: Akava, Finlands Näringsliv EK, Kommunala arbetsmarknadsverket KA, Kyrkans arbetsmarknadsverk, Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC, Tjänstemannacentralen STTK (FTFC) och Statens arbetsmarknadsverk VTML.

Guiden finns tillgänglig även på finska under namnet Työmarkkina-avain och på engelska som Guide to working in Finland.

Arbetsmarknadsnyckeln är uppdelad i sju huvudsidor enligt ämnesområde: arbetsavtal, arbetstid, lön, sociala förmåner, spelregler, samarbete och information. Varje huvudsida erbjuder sedan tydliga länkar till vidare information. Sidkartan, det alfabetiska registret och möjligheterna att söka kompletterar möjligheterna att hitta uppgifter om det man är intresserad av.

Webbsidorna verkar rediga och sakliga. Texterna är korta och lättlästa, så det är behändigt att hitta basinformation. Å andra sidan ska man inte förvänta sig mer än grundläggande information.

Arbetsmarknadsnyckeln kan vara till hjälp för unga på väg in i arbetslivet, för äldre som vill klargöra grundfrågor samt för utlänningar som jobbar i Finland och invandrare.

Om man vill ha mer detaljerad information får man söka på annat håll, liksom om man behöver individuella råd.
Ralf GrahnP.S. Sysselsättningen förbättras om jobb och arbetstagare möter varandra lättare. Mobilitet (rörlighet) är en nyckel till detta, även på europeisk nivå. Eures-nätverket informerar om lediga arbetsplatser i 31 europeiska länder och om hur det är att leva och arbeta utomlands.

Inga kommentarer: