torsdag 28 oktober 2010

Starta eget i Finland: Eget företag 2010

Infopankki (Infobanken) erbjuder en inkörsport för invandrare i Finland på femton språk. Infobankens svenska webbsidor är indelade i följande ämnen: välkommen till Finland, tillståndsfrågor, boende, det finska och svenska språket, arbete, utbildning, hälsa, socialtjänster, krissituationer, kultur och fritid, föreningar och hur man använder Infobanken.

Vi tittar först lite närmare på Infobankens information på svenska för den som vill starta ett eget företag i Finland.


Eget företag

Under rubriken Eget företag erbjuder Infobanken korta texter: att starta ett företag, affärsverksamhetsplan, företagsformer (i verkligheten finansiering, mao den avsedda texten saknas), finansiering, företagarens skyldigheter och rättigheter samt den finländska företagskulturen. Webbsidorna innehåller länkar till mer ingående information och rådgivning.


Nyföretagarcentralerna

Infobankens sida Eget företag erbjuder dig en länk till Jobs and Society, vilket betyder att den är föråldrad. Numera heter det Nyföretagarcentral (Uusyrityskeskus). Den andra bristen är att du landar på en finsk riksomfattande startsida Uusyrityskeskukset Suomi. Inte ens det svenska namnet Nyföretagarcentral(er) eller en engelsk motsvarighet förekommer på startsidan.

Du måste vara mycket noggrann för att på den purfinska ingångssidan upptäcka den enda svenska länken Eget företag. Denna sida innehåller enbart en länk: Eget företag 2010 handledning för blivande företagare.


Eget företag 2010

Eget företag 2010 är en färsk skriftlig guide, eftersom det finska originalet Oma yritys har utkommit 2010.

På 36 sidor behandlar broschyren Eget företag 2010 följande frågor:

Jag - företagare?
Företagartest
Från idé till företag
Val av företagsmodell
Företagsformer
Beskattning av företag
Tillstånd för affärsverksamhet
Grundande och registrering av ett företag
Anmälan och avgifter till myndigheterna
Företagarens pensions- och arbetslöshetsskydd
Anställning av arbetskraft
Startpenning
Ekonomikontroll och datateknik
Marknadsföring
Företagsbild
En marknadsförbar affärsidé
Preliminär plan över affärsverksamheten
Investeringsplan
Lönsamhetsberäkning
Kassabudget
Resultaträkning
Checklista för den som planerar ett företag
Företagets miljöansvar


Det är svårt att tänka sig att många svenskspråkiga (nordbor) hittar fram till guiden Eget företag 2010 via de länkar vi följde, men den som lyckas får tillgång till tidsenlig handledning.

Med detta enda undantag på svenska kan vi säga att bristerna på svensk och engelsk webbinformation hos ’Uusyrityskeskukset Suomi’ är häpnadsväckande. Webbsidorna upprätthålls av föreningen Suomen Uusyrityskeskukset ry.

Hurdana erfarenheter har du och dina bekanta – finlandssvenskar, nordbor, invandrare - av information och tjänster i Finland, språkligt och i sak?
Ralf GrahnP.S. Omkring 110000 små och medelstora företag är medlemmar i Företagarna i Finland (Suomen Yrittäjät). Förbundet upprätthåller webbsidor och publicerar viktiga ställningstaganden även på svenska. Det finns regionala företagarföreningar som fungerar på svenska.

2 kommentarer:

Anonym sa...

vad jag letade efter, tack

AB sa...

Det finns väldigt mycket information om hur man startar bolag på nätet men mindre information om hur man gör när man ska avveckla bolag.