tisdag 18 december 2007

Lissabonfördraget publicerat

Det var EU Law Blog som noterade att Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna har publicerats i EU:s officiella tidning den 14 december (2007/C 303/1) jämte förklaringar avseende stadgan om de grundläggande rättigheterna.

Även Lissabonfördraget om ändring av fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Eropeiska gemenskapen, undertecknat i Lissabon den 13 december, publicerades snabbare än jag väntat i officiella tidningen (2007/C 306/01).

Fördraget är uppdelat i en mängd skilda avsnitt som gör det tidsödande att ladda ned. (Kanske finns det ett sätt att ta hem rubbet, men det undgick mig).

Lissabonfördraget är inte en konsoliderad version, utan innehåller enbart ändringarna.


Ralf Grahn


Läs:

EU Law Blog: Lisbon Treaty and Charter Published; December 17, 2007; http://eulaw.typepad.com

Inga kommentarer: