torsdag 6 december 2007

Frankrike och Slovenien ratificerar snabbt

Utrikesutskottet i den franska nationalförsamlingen har lagt fram en rapport som innehåller en konsoliderad (samlad och uppdaterad) version av Lissabonfördraget i den form det godkändes politiskt av stats- och regeringscheferna den 18 oktober 2007. Det är möjligt att jurist-lingvisterna har gjort språkliga justeringar i den slutliga text som i förrgår lades fram på rådets webbsidor om regeringskonferensen 2007.

Frankrike har redan tidigare meddelat att ratificeringen av reformfördraget kommer att gå snabbt. Ratificeringen i parlamentet inleds den 14 december 2007, dagen efter att Lissabonfördraget undertecknats. President Nicolas Sarkozy har uttryckt en förhoppning om att Frankrike kunde föregå med gott exempel genom att vara ett av de första medlemsländerna som ratificerar de förnyade EU-fördragen.

Före ratifikationen behövs en justering av grundlagen, men hela processen antas bli slutförd i början av februari 2008.

Det blivande ordförandelandet Slovenien har en liknande ambition. Landet vill vara ett av de första som slutför ratificeringen av EU-reformfördragen.

***

Medlemsländernas gemensamma målsättning är att de reformerade fördragen kan träda i kraft den 1 januari 2009, före valet av nästa Europaparlament och kommission.

Sannolikt kommer ratificeringen att ske på parlamentarisk väg i 26 av medlemsländerna, medan konstitutionen i Irland kräver en folkomröstning. För parlamenten i 18 medlemsländer – bland dem Finland – kan ratificeringen ske rätt behändigt eftersom det närmast gäller att fastställa förlusterna i förhållande till det konstitutionella fördrag de redan tidigare godkände.


Ralf Grahn


Källor:

EurActiv.fr: La France entamera la ratification du traité européen le 14 décembre ; 21.10.2007 ;
http://www.euractiv.fr/avenir-de-lue/article/france-entamera-ratification-traite-europeen-14-decembre-00419

Janez Lenarčič presented the novelties of the Lisbon Treaty in the National Assembly of the Republic of Slovenia; 4.12.2007; http://www.svez.gov.si

Inga kommentarer: