onsdag 19 december 2007

Finland konsoliderar Lissabonfördraget

I Finland har Europainformationen vid utrikesministeriet nu lovat inhemska konsoliderade versioner av Lissabonfördraget. Det har smugits in på en webbsida som har uppdaterats i dag:


”En så kallad konsoliderad version kommer att sammanställas av det nu undertecknade Lissabonfördraget och EU:s gamla grundfördrag som nu ändras. Den konsoliderade versionen är en sammanhängande text med de gällande artiklarna ur de olika fördragen, och den blir färdig våren 2008.”

Motsvarande text finns på finska.

***

Jag har två kommentarer:

Utmärkt. Myndigheterna rör äntligen på sig.

Varför är tidtabellen så långsam? En webbpublikation av existerande texter kunde sammanställas snabbt, om den goda viljan finns och det finns redan en svensk samlad språkversion, nämligen den som har offentliggjorts av Sieps.

***

Statsministern har utlovat förslaget om ratificering i februari, när riksdagen återvänder från sitt jullov.


Ralf Grahn


Källa:

Europainformationen: Lissabonfördraget undertecknades; Nyheter 18.12.2007, uppdaterad 19.12.2007;
http://www.eurooppatiedotus.fi => Svenska

Inga kommentarer: