lördag 8 december 2007

Lissabonfördraget åt medborgarna

I dag har vi Europeiska unionens reformfördrag, Lissabonfördraget, i form av två handlingar daterade den 3 december 2007 som rådet har publicerat: slutakten (CIG 15/07) och Lissabonfördraget om ändring av fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen (CIG 14/07).

Regeringskonferensen 2007 (IGC/CIG) har alltså jobbat färdigt och det som återstår är undertecknandet i Lissabon den 13 december.

Eftersom Lissabonfördraget innehåller enbart ändringarna, är det svårläst och kräver jämförelse med gällande fördrag.

Läsliga, eller åtminstone något mindre svårlästa, samlade versioner behövs för att medborgarna ska kunna se helheten. I en union där besluten fattas så öppet och nära medborgarna som möjligt (artikel 1 andra stycket i både det gällande och kommande EU-fördraget) och där unionen ska respektera principen om jämlikhet mellan sina medborgare, som ska få lika uppmärksamhet från unionens institutioner, organ och byråer (artikel 8 i det nya EU-fördraget), bör detta vara en självklarhet långt innan Lissabonfördraget träder i kraft.

Utanför Europeiska unionens institutioner har några konsoliderade versioner av Lissabonfördraget publicerats, på fyra av unionens 23 officiella språk. På engelska finns en konsolidering av Irlands Institute of European Affairs (IIEA) och en av professor Steve Peers (Statewatch Observatory on the Constitution/Reform Treaty). På franska finns Nationalförsamlingens (Assemblée nationale) rapport och på spanska har en konsoliderad version getts ut av tankesmedjan Real Instituto Elcano.

Webbadresserna är följande:

http://www.iiea.com engelska
http://www.statewatch.org engelska
http://www.assemblee-nationale.fr franska
http://www.realinstitutoelcano.org spanska

Om någon känner till konsolideringar på andra språk eller om planer på utgivning, är jag tacksam för information.


Ralf Grahn

Inga kommentarer: