fredag 14 december 2007

Lissabonfördraget på svenska

Jakten på uppdaterade, samlade, konsoliderade, läsliga, användarvänliga versioner av Lissabonfördraget har gett utdelning.

Nu finns det en svensk konsoliderad version av Lissabonfördraget, Europeiska unionens reformfördrag. Den har getts ut av Sieps, Svenska institutet för europapolitiska studier.

Tidigare har jag nämnt de engelska, franska och spanska samlade EU-fördragen, så nu är vi uppe i fyra av unionens 23 officiella språk.

Men 19 språkversioner återstår innan vi kan tala om jämlik behandling för Europeiska unionens medborgare.

Jag är tacksam för information om existerande eller planerade konsolideringar på olika språk.Ralf Grahn


Källa:

Sieps – Svenska institutet för europapolitiska studier: Ladda ned Lissabonfördraget - Konsoliderad version av EU:s fördrag (pdf); http://www.sieps.se

Inga kommentarer: