tisdag 4 december 2007

Lissabonfördraget i slutlig lydelse

Ordförandelandet Portugal har meddelat att Lissabonfördraget har publicerats i slutlig lydelse på rådets webbsidor om regeringskonferensen 2007.

Slutakten CIG 15/07 hänvisar till fördragen och innehåller protokollen och förklaringarna på 36 sidor.

Lissabonfördraget om ändring av fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen CIG 14/07 går på 287 sidor och återfinns i sin ”oläsliga” form.

De nu publicerade versionerna är slutliga, avsedda att undertecknas den 13 december 2007 i Lissabon.


Ralf Grahn


Källor:

Portugals ordförandeskapssidor; http://www.eu2007.pt

Rådets webbsidor om regeringskonferensen 2007 med fördragen under Databas;
http://www.consilium.europa.eu/igcpdf/su/07/cg00/cg00014.sv07.pdf

Inga kommentarer: