lördag 27 november 2010

Europaparlamentet vill främja en europeisk rättskultur

Inför Europaparlamentets session tecknade jag bakgrunden till resolutionsförslaget, nämligen Stockholmsprogrammet, den föreslagna handlingsplanen och parlamentets tidigare uttalande om området med frihet, säkerhet och rättvisa (på engelska): EU Stockholm Programme Action Plan: European judicial culture needed? (21 november 2010).

Här följer en kort uppdatering.

Den 23 november antog Europaparlamentet utan större dramatik den föreslagna resolutionen om vissa aspekter av handlingsplanen för Stockholmsprogrammet:

Europaparlamentets resolution av den 23 november 2010 om civilrättsliga, handelsrättsliga, familjerättsliga och internationella privaträttsliga aspekter av handlingsplanen för att genomföra Stockholmsprogrammet P7_TA-PROV(2010)0426 (procedur 2010/2080(INI) )

Det är värt att notera hur starkt Europaparlamentet understryker behovet av att utnyttja alla till buds stående medel för att främja en europeisk rättskultur, särskilt genom juridisk utbildning och fortbildning.Ralf GrahnP.S. Den franska gruppbloggen Europe 27etc är aktiv, intressant och läsvärd – även på Twitter @27etc.

Inga kommentarer: