tisdag 9 november 2010

Unionsmedborgarskap: Juridik och praktik

Vad gör EU för oss? Den fria rörligheten för personer (arbetstagare) i Europeiska unionen och unionsmedborgarskapet erbjuder åtminstone en del svar, men de ädla principerna har inte löst alla praktiska problem för rörliga medborgare.

Därför inledde jag en serie som kommer att sysselsätta mig en tid framöver, på fyra bloggar och tre språk. Eftersom det är si och så med överskådligheten, hänvisar jag här till en del inlägg som berör EU-nivån snarare än den nationella. Här är inledningen:

EU citizens’ rights hard to implement – At least information could be improved (12 oktober 2010)

Växelverkan EU – medlemsländerna: Vad gör EU-kommissionen år 2011? (29 oktober 2010)

Guide to your rights as an EU citizen (30 oktober 2010), på finska Muuttamassa Euroopassa? Tiedä oikeutesi (31 oktober 2010) och på svenska Unionsmedborgare: Friheten att röra dig och bo i EU – Råd på svenska (5 november 2010)

EU citizens and European law – Introduction by Alain Lamassoure MEP (5 november 2010)

Towards a citizens’ EU? Lamassoure report and French presidency (7 november 2010)

Työntekijöiden vapaa liikkuvuus Euroopan unionissa: Siirtotyöntekijän oikeudet (7 november 2010)

Vissa inlägg har jag, med smärre variationer, postat på två bloggar.

Alain Lamassoures rapport från juni 2008 kändes som en naturlig utgångspunkt, eftersom den gav en översikt av de problem rörliga unionsmedborgare möter i vardagen.

Eftersom Lamassoure skrev sin rapport på förslag av den franske presidenten Nicolas Sarkozy och inför det franska ordförandeskapet, är det naturligt att fortsätta med att följa upp vilka spår vi hittar under den senare halvan av år 2008.

Senare får vi ta oss an utvecklingen på olika politikområden och rörande mer avgränsade frågor, medvetna om att variationsrikedomen är stor och att inte ens en utförlig behandling räcker till för att utreda allt.


Ralf Grahn


P.S. FT Brussels Blog skrivs numera av ett antal journalister vid Financial Times: Peter Spiegel, Quentin Peel, Joshua Chaffin, Stanley Pignal och Tony Barber. Brussels Blog ingår naturligt i Fleishman-Hillards urval av Europabloggar och hör till favoriterna hos många andra som följer med den EU-inriktade bloggvärlden.

Inga kommentarer: