torsdag 4 november 2010

Unionsmedborgare: Friheten att röra dig och bo i EU

Vill du söka jobb i ett annat land i Europeiska unionen? Tänker du starta ett eget företag i ett annat EU-land? Kommer din arbetsgivare att stationera dig utomlands? Lockar pensionärstillvaron i ett annat land? Är det familjeskäl som talar för flyttning? Vill du få dina familjemedlemmar som inte är unionsmedborgare in till dig i ett EU-land?

Orsakerna varierar, men det gäller att känna till dina rättigheter som unionsmedborgare.

EU-kommissionen hjälper dig på traven. Generaldirektoratet för rättsliga frågor har publicerat en broschyr som reder ut dina rättigheter (och gränserna för dem) när det gäller den fria rörligheten och rätten att bosätta dig i ett annat medlemsland i Europeiska unionen:

Friheten att röra sig och bo i EU - En vägledning till dina rättigheter som unionsmedborgare (40 sidor)

Med tanke på t.ex. andra familjemedlemmar och kontakter med myndigheterna i ett annat land är det nyttigt att veta att guiden har publicerats på 22 officiella språk. Det finns två versioner: en som slukar minne och en med låg upplösning.

Utgångspunkten är att varje medborgare i en medlemsstat är unionsmedborgare. Unionsmedborgarskapet kompletterar det nationella medborgarskapet, men ersätter det inte (artikel 20 EUF-fördraget).

Rätten att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier utövas enligt de villkor och begränsningar som fastställs i fördragen och andra rättsakter. Viktigt i detta sammanhang är direktivet 2004/38/EG av den 29 april 2004 om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier.

”Själv är bästa dräng”, så läs broschyren innan du packar, tar kontakt med myndigheter eller anlitar experter för hjälp.Ralf Grahn


P.S. Europabloggarna ger dig en möjlighet att följa med utvecklingen i Europeiska unionen och samtidigt förbättra dina språkkunskaper. Inläggen från 688 EU-relaterade bloggar flödar in till flerspråkiga Bloggingportal.eu.

En nykomling värd bekantskap är det franska bloggkollektivet Europe 27etc med sex fasta redaktörer och redan nitton gästskribenter.

Inga kommentarer: