söndag 14 maj 2017

Danmarks nationella reformprogram och konvergensprogram 2017

Riktlinjerna för den ekonomiska politiken (EUT 18.7.2015 L 192/27) och riktlinjerna för sysselsättningspolitiken (EUT 15.10.2015 L 268/28) utgör tillsammans Integrerade riktlinjer för Europa 2020-strategin (EU2020).


Danmark

Vi tittade redan på inledningen och fortsättningen av den europeiska planeringsterminen i Danmark, i de engelska blogginläggen European Semester 2017 start: Denmark och European Semester: Country Report Denmark 2017.  

Kanske är vi beredda att beskåda följande skede i diskussionen mellan medlemsländerna och kommissionen, exemplifierat av vårt temaland Danmark.
 
Regeringen i Danmark har senast bidragit till den europeiska semestern genom att ta fram de två årliga program som Europeiska kommissionen snart kommer att uttala sig om:
Danmarks Nationale Reformprogram 2017 (Økonomi- og Indenrigsministeriet; April 2017; 52 sidor)

Danmarks Konvergensprogram 2017 (Økonomi- og Indenrigsministeriet; April 2017; 87 sidor)
Kommissionen har vanligen lagt ut engelska översättningar och program på de nationella (original)språken på sin årliga webbsida för det nationella reformprogrammet (NRP) och stabilitets- eller konvergensprogrammet för ettvart land.

Ofta går det att hämta de olika språkversionerna även hos de nationella regeringarna.

I detta fall misslyckades dock mitt försök att hitta engelska versioner av de danska programmen för läsare utom Norden. Varken EU-kommissionen eller Økonomi- og Indenrigsministeriet såg ut att erbjuda publikationerna på engelska i detta skede.

Jag försöker följa med om läget förändras.


Ralf Grahn

Inga kommentarer: