fredag 12 maj 2017

Danmark för nordbor: 117 frågor och svar om EU

EU-Oplysningen, officiellt Folketingets EU-Oplysning och på Twitter @EUoplysningen, besvarar snabbt och sakligt medborgarnas allmänna frågor om Europeiska unionen, men överlåter politiska ställningstaganden, juridiska uppdrag, ansökningar om EU-medel och skrivande av skoluppgifter åt andra.

För dem som är självgående och förstår skandinaviska (nordiska) språk erbjuder EU-Oplysningen i Grundtvigs land dock en samlad möjlighet att ta reda på det mesta genom en rätt färsk publikationen. Skriften kan beställas per post eller öppnas (laddas ned):  

117 spørgsmål og svar om EU; Folketingets EU-Oplysning, 5. udgave, december 2016 (140 sidor)

Folkbildning  

Beundransvärt klart och redigt ger publikationen som helhet en överblick av Europeiska unionen: bakgrund, fördrag, institutioner, regler och förfaranden, medlemskap, Danmark i EU, euron, EU-budgeten, rätts- och utlänningspolitik, fri rörlighet och inre marknad, utrikes- och säkerhetspolitik samt diverse frågor.

En  nordbo villig att bilda sig kan läsa skriften från pärm till pärm som ett grundläggande verk om EU.

Klarspråk: Meningarna är korta och språket klart. Frågorna behandlas koncist och enkelt, men utan missvisande förenklingar.

Danska EU-förbehåll och relationer till EU behandlas utan att dominera framställningen. Så mycket kan det vara bra att veta också för oss läsare i Norden om Danmarks särregleringar.  

Med hjälp av innehållsförteckning och sakregister är det även möjligt att få ett grundläggande svar på en särskild fråga. Vid behov finns en hänvisning till ett annat svar.

Den grafiska framställningen är stilfull, bilder och färger används, men utan att försämra läsbarheten.


Folkupplysning

Slutresultatet är rätt idealiskt vad gäller stil, innehåll och form för en “trycksak”. Två möjliga kompletteringar funderar jag dock över.

Är det fortfarande tidsenligt att en webbpublikation (utgiven i nådens år 2016) inte länkar till andra svar eller kompletterande källor?

Vore det till fördel att erbjuda en ytterligare samlande sida med förklaringar av både danska och engelska (franska) förkortningar?

Dels kunde det vara översiktligt, dels dyker de “internationella” begreppen och förkortningarna upp i medier och andra  sammanhang. - Exempel:

RIA Retlige och indre anliggender
JHA Justice and Home Affairs

I vissa fall är det lättare att minnas en förkortning som Coreper om vi serveras ursprunget till beteckningen Comité des représentants permanents (även om broschyren förklarar att det handlar om en förkortning från franskan).


Ralf Grahn

Inga kommentarer: