onsdag 3 maj 2017

Åtgärdspaketet för en energiunion

Ordförande Jean-Claude Junckers politiska riktlinjer för Europeiska kommissionen - samlade i publikationen En ny start för EU - sätter som nummer tre av kollegiets tio prioriteter en energiunion och kampen mot global uppvärmning:

3. En motståndskraftig energiunion och en framåtblickande klimatpolitik

Aktuella geopolitiska händelser har gett oss en påminnelse om att EU är alltför beroende av import av bränsle och gas. Jag vill därför reformera och omorganisera EU:s energipolitik och skapa en ny europeisk energiunion. Vi måste samla våra resurser, kombinera vår infrastruktur och inta en enad förhandlingsposition gentemot länder utanför EU. Vi måste diversifiera våra energikällor och minska det stora energiberoendet i flera av våra medlemsländer.

Jag vill att EU:s energimarknad ska vara öppen för våra grannar. Om priset för energin från öst blir för högt, ur ekonomisk eller ur politisk synvinkel, måste EU dock mycket snabbt kunna byta till andra försörjningskanaler. Vi måste vid behov kunna vända energiflödena.

Vi måste också öka andelen förnybar energi i Europa. Detta är inte bara en fråga om en ansvarsfull klimatpolitik, det är också en industripolitisk nödvändighet om vi fortfarande vill ha tillgång till energi till överkomliga priser på medellång sikt. Jag är en stark förespråkare av grön tillväxt. Därför vill jag att den europeiska energiunionen ska bli världsledande inom förnybar energi.

Jag vill också förbättra energieffektiviteten i betydligt högre grad än målet för 2020, i synnerhet inom byggsektorn, och jag är för ett långtgående, bindande energieffektivitetsmål som fortsätter på den inslagna vägen i denna riktning. Jag vill att EU ska leda kampen mot den globala uppvärmningen både före och efter FN:s möte i Paris 2015, i linje med målet att begränsa temperaturökningen till högst 2° C över den förindustriella nivån. Det är vår skyldighet gentemot kommande generationer.


Energiunionen lanserad
Den 25 februari 2015 lanserade den Europeiska kommissionen energiunionen, till ackompanjemang av ett pressmeddelande IP/15/4497 samt faktablad om ramstrategin MEMO/15/4485, sammankopplingen av elmarknaderna MEMO/15/4486 och Parisprotokollet mot globala klimatförändringar MEMO/15/4487.


Sverige om energiunionen
En koncentrerad svensk introduktion om även andra energifrågor under lanseringsåret finns i Regeringens skrivelse 2015/16:115 Verksamheten i Europeiska unionen under 2015 (s. 193-195).

Den som vill ha lite mera kött på benen, men fortfarande läsa sammandrag med den svenska regeringens initialreaktioner, kan bekanta sig med faktapromemoriorna till riksdagen:
Faktapromemoria 2014/15:FPM23 Energiunionen

Faktapromemoria 2014/15:FPM24 Meddelande om sammanlänkningsmål i elsektorn
Faktapromemoria 2014/15:FPM25 Meddelande om Parisprotokollet


Åtgärdspaketet för en energiunion

Åtgärdspaketet för en energiunion är samtidigt ett läspaket på drygt hundra sidor. Där ingår ett antal officiella handlingar, först strategimeddelandet jämte bilagan:

En ramstrategi för en motståndskraftig energiunion med en framåtblickande klimatpolitik; Bryssel den 25.2.2015 COM(2015) 80 final (23 sidor)

Färdplan för energiunionen; Bryssel den 25.2.2015 COM(2015) 80 final ANNEX 1 (12 sidor)

Sedan, om vi väljer det mer internt europeiska meddelandet om att förena elnäten:   

Att nå elsammanlänkningsmålet på 10 % - Att rusta Europas elnät för 2020; Bryssel den 25.2.2015 COM(2015) 82 final (17 sidor)  

Därefter, om vi vänder oss mot de mer globalt färgade klimatmålen, meddelandet, bilagan och arbetsdokumentet från kommissionens avdelningar:

Parisprotokollet – en plan för att möta de globala klimatförändringarna efter 2020; Bryssel den 25.2.2015 COM(2015) 81 final (17 sidor)

Bilaga; Bryssel den 25.2.2015 COM(2015) 81 final ANNEX 1 (3 sidor)

The Paris Protocol - a blueprint for tackling global climate change beyond 2020; Brussels, 25.2.2015 SWD(2015) 17 final (30 sidor)
 

Ralf Grahn

Inga kommentarer: