fredag 12 maj 2017

Intern EU-samordning mellan Bryssel och Köpenhamn

Udenrigsministeriet  ansvarar för den interna samordningen av EU-ärenden i Danmark. Den första delen av Utrikesministeriets webbsida Den danske EU-beslutningsprocedure erbjuder en kort genomgång av den interna koordineringen i regeringen med 30 specialutskott för politikområden och EU-Udvalget på högsta tjänstemannanivå samt regeringen. EU-oplysningens sida börjar redan tidigare i Bryssel och ger lite mer detaljer: Hvordan behandler den danske regering forslag til EU-retsakter?

I bloggartikeln Danmark för nordbor: 117 frågor och svar om EU hänvisade jag till EU-Oplysningens skrift för (nordiska) medborgare:
117 spørgsmål og svar om EU; Folketingets EU-Oplysning, 5. udgave, december 2016 (140 sidor)  

Frågorna 72 (s. 84-85) om koordineringen och 75 (s. 87) om EU-representationen i Bryssel erbjuder exempel på koncisa svar till allmänheten.Mera om intern EU-koordinering

I detta blogginlägg ska vi dock ta oss en titt på en mer vetenskaplig artikel över samordningen av EU-frågor i Danmark (och Tyskland), även om mitt perspektiv i första hand begränsar sig till en beskrivning av hur den interna koordineringen har gestaltats:

Jensen, M.D., Jopp, M. and Nedergaard, P. (2016). ‘Coordination of EU Policy Positions in Germany and Denmark: A Politics of Institutional Choice Approach’, Journal of Contemporary European Research. 12 (2), pp. 634 - 652.

Mot bakgrunden av en räcka minoritetsregeringar i Danmark beskriver artikeln den interna samordningen (s. 641-643) från ett slags inledande faktapromemoria (grundnotat, draft position paper) till en mer förädlad promemoria efter hörande av ministerier och intresseorganisationer (rammenotat, framework paper).

Inför möten i ministerrådet kompletteras rampromemorian med en kommenterad dagordning (kommenteret dagsorden, annotated agenda).

Den deskriptiva texten redogör även för EU-utskottet (EU-Udvalget) och regeringens utrikespolitiska utskott (Regeringens Udenrigspolitiske Udvalg), avslutningsvis i tabellform innan artikeln övergår till att jämföra koordineringen i Danmark och Tyskland.  


EU-handlingar

På ett praktiskt plan gäller det ofta inledningsvis att hitta en eller flera handlingar. EU-Oplysningen gör öppenheten en tjänst genom att stå till buds med en gemensam söksida för EU-dokument från Folketinget och Europeiska unionen.

Sökbart på ett ställe i kombination med den till stora delar offentliga behandlingen i Folketingets Europaudvalg gör Danmark till nordisk (och möjligen Europeiska unionens) mästare vad gäller öppenhet i behandlingen av EU-ärenden.

Men (det politiska) samrådet mellan regering och parlament är, som Kipling sade, en annan historia.


Ralf Grahn

Inga kommentarer: