söndag 17 juli 2011

Vision om det gröna kunskapssamhället

Inlägget Digital Agenda for Europe roundup erbjuder en översikt av mina blogginlägg om bakgrunden till en digital agenda för Europa.

Där fanns även artikeln A Green Knowledge Society (Digital Agenda) som nämner en av de viktiga byggstenarna. Med tanke på ordförandeskapet i EU:s råd beställde den svenska regeringen en rapport som bidrog till beredningen av den digitala agendan:

A Green Knowledge Society – An ICT policy agenda to 2015 for Europe's future knowledge society (september 2009; 63 sidor)

Rapporten är i mitt tycke värd att läsa. Även om riktlinjerna för IKT-politiken beskrivs på engelska så innehåller rapporten en sammanfattning på svenska (sid. 12-14) och på franska (sid. 8-11).

På tio politikområden anges mål och handlingsplaner för den kommande digitala agendan.

Huvudområdena för den överordnade IT-politiska ramen är:

1. Den kunskapsbaserade ekonomin: leder framtida välfärd
2. Kunskapssamhället: alla kan delta
3. Grön IKT: stöd till en eko-effektiv ekonomi
4. Nästa generations nätverk: balansera investeringar och konkurrens
5. Mjuk infrastruktur: investera i socialt kapital
6. SMF och IKT: stödja Europas små företag
7. En inre informationsmarknad: möjliggöra sammanhållning och tillväxt
8. Revolutionera e-förvaltning: ompröva offentliga tjänster
9. Förtroende on-line: en säker och trygg digital värld
10. Tydligt ledarskap: ompröva den politiska processen i EU


Ralf Grahn

P.S. Är du intresserad av kunskapssamhället? Följ med Berkman Center for Internet & Society vid Harvard University.

Inga kommentarer: