måndag 18 juli 2011

Sverige och EU-slutsatser om kunskapssamhället (december 2009)

Bakgrunden till en digital agenda för Europa belystes i sammanställningen av blogginlägg Digital Agenda for Europe roundup samt i de senaste posterna Vision om det gröna kunskapssamhället och (på finska) EU kohti digitaalistrategiaa.


Sveriges ordförandeskap

Det avslutande TTE-rådet under Sveriges ordförandeskap i Europeiska unionens råd var en milstolpe på vägen till en ny digital agenda för Europa. Mötet leddes av infrastrukturminister Åsa Torstensson:

2987:e mötet i rådet Transport, telekommunikation och energi; Bryssel den 17−18 december 2009 (dokument 17456/09)

Rådet diskuterade efterföljaren till i2010-strategin och antog riktlinjer för den framtida IKT-strategin:

Post i2010-strategin − Mot ett öppet, grönt och konkurrenskraftigt kunskapssamhälle − Antagande av rådets slutsatser; Bryssel den 7 december 2009 (14.12) (dokument 17107/09)


Blogginlägg "svenska tiden"

Här följer länkar till en del blogginlägg på engelska om beredningen av den digitala agendan i slutet av det svenska ordförandeskapet.

Grahnlaw: Information society: EU's i2010 strategy assessed (den 23 december 2009)

Grahnlaw: Swedish presidency and EU Commission: Preparing Digital Agenda (den 24 december 2009)

Grahnlaw: EU Telecommunications Council on post i2010 strategy: Towards a new digital agenda (den 25 december 2009)

Grahnlaw: EU telecoms: Reaping the digital dividend vs costs of non-Europe (den 26 december 2009)

Grahnlaw: EU Network and Information Security (NIS) (den 27 december 2009)

Grahnlaw: Citizens in the EU Information Society (European Digital Agenda) (den 30 december 2009)Ralf GrahnP.S. En värdefull källa om kunskapssamhället är Internet Society Project at Yale Law School.

Inga kommentarer: