torsdag 14 juli 2011

En digital agenda för Europa; Bryssel den 26.8.2010 KOM(2010) 245 slutlig/2

Efter återblicken på blogginlägg i 'Den digitala EU-agendan' är det på sin plats att konstatera att kommissionens ursprungliga meddelande den 19 maj 20101 KOM(2010) 245 har ersatts av en ny version. Detta gäller samtliga 22 språkversioner; här den nya svenska:

CORRIGENDUM:
Annule et remplace le document COM(2010) 245 final du 19.5.2010
Concerne toutes les versions linguistiques


En digital agenda för Europa; Bryssel den 26.8.2010 KOM(2010) 245 slutlig/2 (44 sidor)


Referenser

Fotnoterna 1 och 2 (s. 3) nämner de viktigaste bakgrundsdokumenten för flaggskeppsinitiativet:

Europa 2020 – En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla, KOM(2010) 2020.

Den digitala agendan bygger på omfattande samråd, i synnerhet resultaten från Rapport om digital konkurrenskraft: de största landvinningarna för strategin i2010 under 2005–2009, KOM(2009) 390, kommissionens offentliga samråd om framtida IKT-prioriteringar, slutsatserna från rådets möte (Transport, telekommunikation och energi) i december 2009, Europa 2020-samrådet och Europa 2020-strategin Samt ICT Industry Partnership Contribution to the Spanish Presidency Digital Europe Strategy, Europaparlamentets initiativbetänkande om 2015.eu samt den förklaring som antogs vid det informella ministermötet i Granada i april 2010. Alla dessa finns tillgängliga på: http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/index_en.htm.

I dagens läge har webbsidan i2010 – A European Information Society for growth and employment ett historiskt värde, medan vi hittar aktuell information genom portalen Digital Agenda for Europe.

Eftersom den digitala agendan berör flera andra politikområden har kommissionens portaler för EU2020-strategin och inremarknadsakten betydelse för dem som är intresserade av det europeiska informationssamhället.Ralf GrahnP.S. IT-politiken är en utmaning för alla EU-länder. Riktlinjerna för statssekreterargruppen och den interdepartementala arbetsgruppen för samordning av arbetet med en Digital agenda för Sverige erbjuder en inblick i hur det går till i ett informationssamhälle som ligger i topp.

Inga kommentarer: