onsdag 13 juli 2011

Den digitala EU-agendan

Den 19 maj 2010 lade EU-kommissionen fram sitt meddelande om den digitala agendan, ett av de sju huvudinitiativen för att förverkliga Europa 2020 -strategin för tillväxt som är smart, hållbar och för alla. Pressmeddelandet om lanseringen sammanfattade det viktigaste i ett nötskal:

Ett genomförande av den ambitiösa digitala agenda för EU som kommissionen lägger fram i dag skulle väsentligt förbättra EU:s ekonomiska tillväxt och sprida den digitala tidsålderns fördelar till samtliga delar av samhället. Hälften av produktivitetsökningen i EU under de senaste femton åren härrör från informations- och kommunikationstekniken (se IP/10/571) och denna utveckling kommer sannolikt att accelerera. Agendan innehåller sju prioriterade åtgärdsområden: Skapande av en digital inre marknad, större interoperabilitet, främjande av förtroendet för och säkerheten på Internet, mycket snabbare Internetanslutning, mer investeringar i forskning och utveckling, större digital kompetens och digitala färdigheter samt e-integration och användning av informations- och kommunikationsteknik för att lösa samhällsproblem som klimatförändring och en åldrande befolkning. Bland fördelarna kan nämnas enklare elektroniska betalningar och elektronisk fakturering, snabbt införande av telemedicin och energieffektiv belysning. På dessa sju områden innehåller den digitala agendan omkring 100 uppföljningsåtgärder, varav 31 på lagstiftningsområdet. Den digitala agendan är det första av de sju huvudinitiativen inom ramen för Europa 2020-strategin för smart och hållbar tillväxt för alla (se IP/10/225).

Uppföljning

Kommissionens vice ordförande Neelie Kroes ansvarar för ett av de viktigaste och vidlyftigaste projekten med tanke på Europas framtid.

De senaste dagarna har jag bloggat på engelska om utgångspunkterna för den digitala agendan. Inläggen innehåller både hänvisningar till tidigare inlägg och en del nytt.

Grahnlaw Suomi Finland: Mario Monti on EU Digital Single Market (den 9 juli 2011)

Grahnlaw: EU Digital Single Market in Europe 2020 strategy (den 10 juli 2011)

Grahnlaw Suomi Finland: Digital Agenda for Europe background (Digital Single Market) (den 11 juli 2011)

Grahnlaw: EU Digital Agenda challenges revisited (den 11 juli 2011)

Grahnlaw Suomi Finland: Worth remembering: EU Digital Agenda launch (den 12 juli 2011)

Grahnlaw: A Digital Agenda for Europe; Brussels, 26.8.2010 COM(2010) 245 final/2 (den 13 juli 2011)

***

Uppföljningen av den digitala agendan, EU2020-strategin och reformplanerna för den inre marknaden kommer att fortsätta på mina bloggar.Ralf GrahnP.S. Inspirerat av EU arbetar Näringsdepartementet under IT-minister Anna-Karin Hatt fram en digital agenda för Sverige.

Inga kommentarer: