fredag 4 mars 2011

Energi i EU: Sverige informerar

Vi har den övergripande strategin för sysselsättning samt smart och hållbar tillväxt, Europa 2020 (ofta taggad EU2020), och i den spelar trafiken och energin en viktig roll. EU-rådet har fortsatt med att dra upp riktlinjer på basen av strategin Energi 2020.

I ett antal blogginlägg under den senaste veckan har jag presenterat valda delar av TTE-rådets slutsatser (se rubrikerna för posterna i P.S. 2 nedan).

Nu tar vi oss en titt på svensk information om det senaste energiministermötet i Europeiska unionen. Den svenska informationen till allmänheten, den nordiska elmarknadsmodellen, kommissionens besvikelse med framstegen mot bättre energieffektivitet och ökad använding av förnybar energi samt betoningen mellan integrerade energimarknader och nätverksinfrastruktur är några frågor som får en belysning.


EU-information: Sverige ett exempel

Den svenska regeringen informerar systematiskt allmänheten inför mötena i EU-rådet och tämligen väl efter rådsmötena. Det är värt en eloge. Förhoppningsvis kan Sverige inspirera andra EU-länder till förbättrad offentlig kommunikation om det som händer i Europeiska unionen.

Sveriges näringsminister Maud Olofsson informerade överskådligt efter TTE-rådets (transport, telekommunikation och energi) möte i Bryssel den 28 februari. Energiministrarna antog slutsatser om en ny energistrategi för 2011-2020 och prioriteringar för energiinfrastrukturen för år 2020 och framåt.

De diskuterade även kommissionens tillväxtrapport med fokus på målen för förnybar energi och energieffektivisering. Nuläget beskrevs sedan kort för varje fråga i pressmeddelandet 'Rådet för transport, telekommunikation och energi 28 februari 2011'.


Sveriges Kommuner och Landsting

En kort översikt erbjuder Sveriges Kommuner och Landsting i pressmeddelandet 'Stor aktivitet inom EU:s energipolitik' (den 28 februari 2011). Varken energieffektiviteten eller användingen av förnybar energi har avancerat tillfredsställande, menar EU-kommissionen.:

Kvaliteten på de nationella åtgärdsplanerna för energieffektivitet, som utvecklats av medlemsstaterna sedan 2008, anses av kommissionen vara en besvikelse. Övergången till användning av förnybar energi och större energieffektivitet inom transportsektorn anses gå alldeles för långsamt.


Europaportalen.se

På Europaportalen.se intervjuade Christian Wohlert näringsministern, under rubriken ”EU bör ta efter Nordens elmarknad” (28 februari 2011):

Näringsminister Maud Olofsson (C) menar att den nordiska modellen, där bolagen har byggt upp näten, bör stå som modell eftersom den har visat sig fungera mest kostnadseffektivt. Att tro att marknaden kommer att stå för investeringarna samtidigt som att EU lovar finansiering är oklokt, anser Olofsson vid ett ministerrådsmöte i Bryssel.


Svensk Energi

Sylvia Michel har kommenterat TTE-mötet på bloggen Svensk Energi: Kort från gårdagens energirådsmöte (den 1 mars 2011):

Det som eventuellt kan vara av intresse är att skrivningarna kring behovet av en totalintegrerad marknad förefaller ges samma utrymme som beskrivningen av behovet av nödvändiga förbättringar på nätverksinfrastrukturen och att behovet av fortsatta och hållbara nationella stödsystem finns men konstaterar samtidigt för att de inte behöver vara harmoniserade. Istället vill man se en utökad benchmarking- process mellan de olika medlemsstaterna.

I mina öron låter det som en mer mogen väg att gå än att försöka tvinga fram en nödvändig utveckling med lagar och förordningar.

I elmarknadstidningen ERA finns en artikel med Maud Olofsson, energiministrarnas slutsatser och Sylvia Michel på bloggen Svensk Energi.Ralf Grahn


P.S. I boken 'Le Dérèglement du monde' talar en av mina favoritförfattare, Amin Maalouf, om de utmaningar som mänskligheten möter. Mycket av det Maalouf säger riktar sig till oss européer, men det är en bok som alla människor borde läsa.

'Le Dérèglement du monde' har redan utkommit på finska under namnet 'Maailma järkkyy'.

Både i USA och Storbritannien får vi vänta på engelska utgåvor till den senare halvan av september 2011. Boken kommer att heta 'Disordered World'.

Vet någon hur det ligger till med utgivningen på svenska och på andra språk?


P.S. 2: Eftersom jag skriver tre enspråkiga bloggar och en trespråkig (EN, FI, SV), känns det kanske redigare om jag presenterar rubrikerna för de tio senaste artiklarna i tidsföljd:

Eurooppaoikeus: Mitä EU:n alue- ja rakennepolitiikasta puuttuu Suomessa?

Grahnlaw Suomi Finland: Yhteisvastuu Euroopan unionissa: Kysyntää riittää

Grahnlaw: From Libya to Brazil, interior goes international (EU Justice and Home Affairs Council)

Grahnlaw Suomi Finland: EU: Jurisdiction in civil and commercial matters (Brussels I revision)

Grahnblawg: EU: Information och energi inför TTE-rådet

Grahnlaw Suomi Finland: Energin inför EU:s vårtoppmöte om ekonomi och näringsliv

Eurooppaoikeus: EU:n energian tukkumarkkinoiden säätely: Paremmin ja avoimemmin

Grahnlaw Suomi Finland: EU2020-strategia: Energia 2020

Grahnlaw: EU Council (TTE) more open and transparent (Will it last?)

Grahnlaw Suomi Finland: Energy for Europe


Är du intresserad av europeiska värderingar eller mer praktiska utmaningar som ekonomin, näringslivet, politiken eller juridiken på EU-nivå? I så fall kunde vi kanske fortsätta diskussionen via Twitter @RalfGrahn eller Facebook.

Inga kommentarer: