lördag 19 mars 2011

EU:s årliga tillväxtöversikt och en uppdatering

EU-kommissionens första årliga tillväxtöversikt är en nyckel till utmaningarna inom den ekonomiska politiken.

Nu har vi också en uppdatering om inspelen från de olika rådskonstellationerna.


Den årliga tillväxtöversikten

En nyckel till vårens EU-toppmöte om tillväxt och jobb, Europeiska rådet den 24 och 25 mars 2011, är kommissionens meddelande som på tio sidor koncentrerar de centrala utmaningarna:

Årlig tillväxtöversikt: vidareutveckling av EU:s samlade insatser mot krisen; Bryssel den 12.1.2011 KOM(2011) 11 slutlig

Tillväxtöversikten finns tillgänglig på 22 officiella EU-språk.

Jag har presenterat tillväxtöversikten bland annat här, i korthet på svenska och något mer detaljerat på engelska:

Grahnlaw Suomi Finland: Lathund för EU-reformer: ekonomin och EU2020

Grahnlaw: EU EPSCO and Competitiveness Council: Annual Growth Survey is cornerstone


Den europeiska planeringsterminen

Några rådskonstellationer möts ännu i början av veckan, men det ungerska ordförandeskapet erbjuder oss en värdefull uppdatering av inspelen fram till den 16 mars 2011. Handlingen finns i nuet tillgänglig på engelska och italienska:

Implementation of the European Semester - Synthesis report; Brussels, 16 March 2011 (rådets handling 7745/11 (21 sidor)Ralf Grahn

Inga kommentarer: