söndag 27 februari 2011

EU: Information och energi inför TTE-rådet

Världen är orättvis. De som kan nordiska språk får bättre betjäning. EU-informationen är ett exempel.

Den officiella informationen från Europeiska unionen inför måndagens TTE-rådsmöte är inte särskilt energisk. En kort dagordning finns på engelska och franska och det ungerska ordförandeskapet erbjuder en korthuggen kalendernotis om mötet som ska behandla energifrågor.

Betydligt mer energiskt betjänas näringslivet, miljöorganisationer, politiker, tjänstemän, journalister och andra intresserade av den offentliga informationen i Sverige och Danmark.


Sverige

Närings- och energiminister Maud Olofsson företräder Sverige vid TTE-rådsmötet, enligt pressmeddelandet 'Inför rådet för transport, telekommunikation och energi 28 februari 2011'.

Den svenska regeringen erbjuder intresserade en mer detaljerad dagordning, visserligen äldre (11 februari), men med hänvisningar till dokument och på svenska beträffande de skilda punkterna: förslaget till en förordning om integritet och öppenhet på energimarknaderna, kommissionens meddelande om energistrategin 2011-2020, kommissionens meddelande om prioriteringar för energiinfrastrukturen för 2020 och framåt, ett bidrag till EU:s planeringstermin, kommissionens meddelande om förnybar energi och information om den senaste utvecklingen rörande den södra gaskorridoren.

På sedvanligt sätt finns en kommenterad dagordning tillgänglig, med mer ingående bakgrundsteckningar och referenser till handlingar (6 sidor). Visserligen kunde regeringen gärna länka och hänvisa till sina promemorior med tanke på dem som vill gå mer på djupet.


Danmark

Liksom Sverige erbjuder Danmark en omfattande förhandsinformation om TTE-rådsmötet, till och med mera än den svenska och med behändiga länkar.

Via EU-oplysningen i Folketinget hittar vi 'Dagsorden for møde i Europaudvalget d. 25. februar 2011' där TTE-rådets möte finns längre ned, med nästan tjugo länkar till till handlingar (visserligen återkommande till samma centrala dokument).

Det centrala dokumentet är promemorian (samlenotat, Bilag 1) om TTE-rådsmötet den 28 februari 2011 (17 sidor).


Finland

Från EU-ministerutskottet i Finland fann jag inget färskt material om TTE-rådets möte, men går man tillbaka ända till den 21 januari 2011, hittar vi en promemoria på finska om beredningen av energifrågor inför Europeiska rådet den 4 februari 2011. Handlingen har fortfarande ett värde som en bakgrundsteckning:

Eurooppa-neuvoston kokous 4.2.2011; Energia-asiat (7 sidor)

***

Sverige och särskilt Danmark har skött informationen till allmänheten betydligt bättre än Europeiska unionens råd eller ordförandeskap.

Finns det ett samband mellan kvaliteten på offentlig information i Norden och placeringar i konkurrenskrafts- och innovationsjämförelser i världen?Ralf GrahnP.S. EU-upplysningen vid Sveriges Riksdag är aktiv och mångsidig – en guldgruva för den som vill veta mera om hur Europeiska unionen fungerar och vad den har gjort.


P.S. 2: Här är en översikt med de senaste inläggen på mina tre enspråkiga och ena trespråkiga blogg (engelska, svenska, finska).

Grahnblawg: EU-rådet för allmänna frågor 21 februari 2011: Bedrövlig förhandsinformation

Grahnlaw Suomi Finland: EU-rådet för allmänna frågor: Vad gör Norden?

Grahnlaw: EU General Affairs Council (GAC) communication: Wrong, stupid and a missed opportunity

Grahnlaw Suomi Finland: EU cohesion policy conclusions reveal lack of transparency

Eurooppaoikeus: Mitä EU:n alue- ja rakennepolitiikasta puuttuu Suomessa?

Grahnlaw Suomi Finland: Yhteisvastuu Euroopan unionissa: Kysyntää riittää

Grahnlaw: From Libya to Brazil, interior goes international (EU Justice and Home Affairs Council)

Grahnlaw Suomi Finland: EU: Jurisdiction in civil and commercial matters (Brussels I revision)

Är du intresserad av ekonomi, företagande, politik eller juridik i Europeiska unionen? I så fall kunde vi bli bekanta genom Twitter @RalfGrahn eller Facebook.

Inga kommentarer: