onsdag 2 februari 2011

Den europeiska planeringsterminen och EU:s årliga tillväxtöversikt

Stats- och regeringscheferna möts fredagen den 4 februari 2011 i Europeiska rådet. I måndags samlades det förberedande rådet för allmänna frågor. Där företräddes Danmark av utrikesminister Lene Espersen, Finland av migrations- och Europaminister Astrid Thors och Sverige av Europaminister Birgitta Ohlsson. Slutsatserna från måndagens möte har hittills publicerats enbart på engelska:

3064th Council meeting General Affairs; Brussels, 31 January 2011 (dokument 5640/11)

En del frågor i anslutning till rådet för allmänna frågor har jag diskuterat i tidigare inlägg, såsom på engelska EU General Affairs Council 31 January 2011, på finska EU:n yleisten asioiden neuvosto valmisteli Eurooppa-neuvoston kokousta 4. helmikuuta 2011 och på engelska Miracle of European Council conclusions (4 February 2011).

Nu är det dags att ta upp nya frågor. Det gäller den förnyade processen för att koordinera medlemsländernas budgetpolitik och ekonomiska politik. Eftersom måndagens slutsatser inte ännu föreligger på svenska, är citatet på engelska (sid. 9):


EUROPEAN SEMESTER

The Council took stock of implementation of the "European Semester", which is being implemented for the first time this year as part of a reform of EU economic governance.

The European Semester involves simultaneous monitoring of the member states' budgetary policies and structural reforms, in accordance with common rules, during a six-month period every year.


Annual growth survey

The Commission presented to the Council the main conclusions of its first annual growth survey (doc. 18066/10).

The survey outlines priority actions to be taken by member states in order to ensure better-coordinated and more effective policies for putting Europe's economy on the path to sustainable growth.

It sets out priorities in three main areas:

– enhancing macroeconomic stability: implementing budgetary consolidation, correcting macroeconomic imbalances and ensuring the stability of the financial industry;

- structural reforms for boosting employment: making work more attractive, reforming pension systems, getting the unemployed back to work and balancing security and flexibility on labour markets;

– growth-enhancing measures under the "Europe 2020" strategy for jobs and growth: tapping the potential of the EU's single market, attracting private capital to enhance growth and creating cost-effective access to energy.


Implementation

The presidency presented to the Council its plans for implementation of the European Semester.

It made proposals for the first phase of the European Semester, lasting from the publication this month of the annual growth survey until the March European Council, whilst the second phase will be elaborated in greater detail after the European Council, scheduled for 24 and 25 March.

Den som vill få en snabb överblick kan styra kosan till kommissionens webbsida Samordnat budgetarbete ska bädda för återhämtning (dateread den 14 januari 2011). Länkar erbjuder tillgång till mer detaljerad information.


Första europeiska planeringsterminen

Rådet erbjuder oss en webbsida som beskriver inledningen av den första europeiska planeringsterminen (”European Semester”), en återkommande sexmånaders samordningsprocess för medlemsstaternas budgetpolitik och ekonomiska politik i linje med gemensamma bestämmelser.

Närmare uppgifter om lanseringen finns i slutsatserna från Ekofinrådet, tillgängliga på franska och ungerska samt (här på) engelska:

3062nd Council meeting Economic and Financial Affairs; Brussels, 18 January 2011 (dokument 5287/11)

I första hand gäller det rubrikerna ”Annual Growth Survey” på sidan 10 och ”National Reform Programmes” på sidan 11.


Årlig tillväxtöversikt

Meddelandet från kommissionen finns tillgängligt på den juridiska portalen Eur-Lex på 22 språk. Här är en länk till den svenska versionen:

Årlig tillväxtöversikt: vidareutveckling av EU:s samlade insatser mot krisen; Bryssel den 12.1.2011 KOM(2011) 11 slutlig (10 sidor)

Kommissionens tillväxtöversikt går hos rådet under dokumentnummer 18066/10, högtidligt ändrad från ”Limite” till ”Public”, men när det gäller de handlingar som egentligen är av allmänt intresse – bilagorna om läget – är de inte offentliga. Det gäller ADD 1 till 3, daterade den 14 januari 2011:

BILAGA 1 Lägesrapport om Europa 2020-strategi
BILAGA II Makroekonomisk rapport
BILAGA 3 Utkast till gemensam rapport om sysselsättningen

Det är pinsamt att än en gång konstatera hur rådet ser utt att behandla framstegen rörande Europa 2020-strategin som en statshemlighet i stället för att skapa mobiliserande storprojekt, en ödesfråga för Europa. Senast påtalat i: Belgian EU Council presidency legacy (den 6 januari 2011).Ralf Grahn


P.S. Europaportalen.se sköter nyhetsbevakning från Europeiska unionen, erbjuder inlägg från politiker och andra läsare på MittEuropa samt ger oss länkar till notiser och debatt i andra medier. Rekommenderas varmt för alla EU-intresserade nordbor.

P.S. 2: Det är trevligt om du vill läsa mina Europabloggar. Oftast kommer inläggen att handla om politiska och juridiska frågor som rör företag, jobb, anställda, konsumenter och medborgare, särskilt när de rör sig över gränserna. Reformplanerna i den inre marknadsakten och tillväxtstrategin Europa 2020 skriver jag om på Grahnlaw (på engelska), Grahnblawg (på svenska) och Eurooppaoikeus (på finska) samt nedströms på den trespråkiga mötesplatsen Grahnlaw Suomi Finland. Om du är intresserad av europeiska frågor kan vi bekanta oss även via Facebook och Twitter @RalfGrahn.

Inga kommentarer: