söndag 6 februari 2011

Projekt Europa 2030: Utmaningar och möjligheter

Till min glädje har jag märkt att EU-rådet har publicerat reflektionsgruppens rapport Projekt Europa 2030 Utmaningar och möjligheter på alla officiella EU-språk. Här har du den svenska versionen:

Projekt Europa 2030: Utmaningar och möjligheter – Rapport till Europeiska rådet från reflektionsgruppen om EU:s framtid 2030 (54 sidor)

Ännu vet vi inte om Europa har en framtid eller Europeiska unionen en strategi, men reflektionsgruppen gick igenom de viktigaste utmaningarna och pekade på möjliga lösningar åt de europeiska ledarna.

Publikationen erbjuder en utmärkt orientering för oss EU-medborgare, eftersom allt mer av vår framtid formas i en europeisk inramning.

Reflektionsgruppen bestod av tolv framstående européer. Gruppen leddes av Felipe González Márquez, vice ordföranden var Vaira Vīķe-Freiberga och Jorma Ollila, samt medlemmar Lykke Friis, Rem Koolhaas, Richard Lambert, Mario Monti, Rainer Münz, Kalypso Nicolaïdis, Nicole Notat, Wolfgang Schuster och Lech Wałęsa.Ralf GrahnP.S. Även om de nordiska länderna står splittrade i förhållande till EU och Nato, kan vi ta del av diskussionen över landsgränserna. I Norge granskar Europabloggen.no ”Europa fra innsiden”, med norska ögon. Rekommenderas för alla nordbor.

P.S. 2: Mina Europabloggar kommer att handla om politiska och juridiska frågor som oftast berör företag, jobb, anställda, konsumenter och medborgare i Europa, särskilt i gränsöverskridande situationer. Reformplanerna i den inre marknadsakten och tillväxtstrategin Europa 2020 hör därför till de frågor jag kommer att skriva om en hel del. Bloggarna har ett bildande syfte och jag hoppas att de visar vägen till relevanta källor. För mig erbjuder skrivandet kontinuerlig grundträning för att utbilda och fungera som rådgivare. Bloggarna är: uppströms Grahnlaw (på engelska), Grahnblawg (på svenska) och Eurooppaoikeus (på finska) samt nedströms den trespråkiga mötesplatsen Grahnlaw Suomi Finland. Om du är intresserad av företagande, politik eller juridik i EU, kan vi bekanta oss även via Twitter @RalfGrahn och Facebook.

Inga kommentarer: