måndag 21 februari 2011

EU-rådet för allmänna frågor 21 februari 2011: Bedrövlig förhandsinformation

Rådet för allmänna frågor sammanträder i dag, måndagen den 21 februari 2011 i Bryssel. Potentiellt är det mycket viktigt. Allmänna rådet har till uppgift att koordinera (säkerställa samstämmigheten i olika rådskonstellationers arbete) samt att förbereda och säkerställa uppföljningen av Europeiska rådets möten (artikel 16.6 EU-fördraget).

I princip står verkligt tunga frågor på dagordningen för allmänna rådet, konstellationen som på engelska går under namnet General Affairs Council (GAC).


Ekonomisk överlevnad

Det handlar om ekonomisk krishantering och reformpolitik genom uppföljningen av Europeiska rådet den 4 februari 2011 och förberedelserna inför Europeiska rådet den 24–25 mars 2011. (Före vårtoppmötet kommer Europeiska rådet att samlas till ett extra topppmöte den 11 mars, men den sammankomsten nämns inte ens i förhandsmaterialet.)

Det handlar om Europas överlevnad och framtid, men allmänheten erbjuds inte närmare uppgifter om uppföljningen av tidigare beslut eller (utkast till) förslag till nya åtgärder.


Sammanhållning

På programmet står även rådsslutsatser om den framtida sammanhållningspolitiken, med utgångspunkt i kommissionens femte sammanhållningsrapport.

Från EU-budgetsynpunkt handlar det om en tungviktare. Under 2007-2013 uppgår åtagandena för sammanhållningspolitiken till totalt 347 miljarder euro, inemot 36 procent av Europeiska unionens utgifter (Källa: sammanfattningen över EU-budgeten 2010).

Inte heller här föreligger något förslag till slutsatser för offentlig diskussion. Det talar inte för särskilt högt ställda ambitioner.


Officiell information

De bakgrundspresentationer som rådet har publicerat på engelska och franska kan inte sägas vara särskilt vidlyftiga eller ingående, men kolla gärna själv:

Background note: General Affairs Council Monday 21 February in Brussels

Note d'information: Conseil des affaires générales Bruxelles, le lundi 21 février


Dags att öppna behandlingen

Närhet till medborgarna är en tom fras, rentav kontraproduktiv så länge de europeiska regeringarna i praktiken medvetet struntar i den öppenhetsprincip de själva har fastställt i fördragen.

Varken uppföljningen av tidigare toppmöten eller förberedelserna inför nästa möte i Europeiska rådet belyses egentligen i sak i det tillgängliga materialet. Allmänheten får nöja sig med att verkligt viktiga frågor radas upp utan ett uns av mervärde.

Rådet har en tendens att hemlighålla uppföljningsrapporterna om framsteg, vilket omöjliggör en offentlig debatt och bidrar till den djupa okunskapen om reformpolitiken.

Som vi tidigare har sett brukar även slutsatserna från allmänna rådet vara intetsägande.

Samma brister upprepas sedan inför Europeiska rådet, trots att även det är en officiell EU-institution.

Jag undrar hur länge det ännu tar innan företrädarna för de nordiska länderna högljutt börjar kräva en öppen beslutsprocess, från förslag till redovisade beslut, av det tandem som bildas av allmänna rådet och Europeiska rådet.Ralf GrahnP.S. Vad har Neelie Kroes, Andris Piebalgs, Maria Damanaki, Kristalina Georgieva och Cecilia Malmström gemensamt? De hör till den minoritet av medlemmar i EU-kommissionen som bloggar. Plus i boken. Ta gärna en titt.

Inga kommentarer: