fredagen den 30:e mars 2012

Grahnblawg flyttar

Bloggers (Googles) nya stil vägrade godta indelning i stycken. Texten ser förfärlig ut. Jag fortsätter skrivandet på Grahnlaw Suomi Finland tills problemet har fått en lösning.

torsdagen den 29:e mars 2012

Blogginlägg om inremarknadsakten

Reformerna på Europeiska unionens (EU) och det Europeiska ekonomiska samarbetsområdets (EES) inre marknad har hög prioritet i ljuset av medlemsländernas, Europeiska rådets och (minister)rådets uttalanden. Den inre marknaden gäller företagen på ett område med ungefär 507 miljoner konsumenter. På svenska har jag den senaste tiden beskrivit stegen på vägen och berört de första konkreta förslagen i ett antal artiklar: Mario Monti lade grunden för en inre marknadsakt EU-reformer i ett nötskal: Din inre marknad? EU på väg mot en inre marknadsakt: ”Att uppmuntra och skydda nyskapandet” EU:s inre marknadsakt: Vår digitala samtid och framtid Inremarknadsakten för EU och EES Inremarknadsakten KOM(2011) 206 [12 ”hävstänger” och nyckelåtgärder i kortform] Krakowdeklarationen och uppföljning av inremarknadsakten Riskkapital för små och medelstora företag i EU Europeiska riskkapitalfonder och fonder för socialt företagande För artiklar på finska gjorde jag en liknande tematisk sammanställning på Eurooppaoikeus, plus ett senare blogginlägg här. Dessutom finns det en del artiklar publicerade i mars på min engelska blogg Grahnlaw. *** Detta ger en grund för kommande artiklar om förslagen i inremarknadsakten. Ralf Grahn sakkunnig, talare och föreläsare i EU-frågor P.S. Genom att samla inläggen från redan 950 Europabloggar återspeglar flerspråkiga Bloggingportal.eu en del av det växande europeiska publika rummet, där EU-diskussionen online överskrider lands- och språkgränser. Journalisten Nicolas Gros-Verheyde specialiserar sig på EU:s försvars-, säkerhets- och utrikespolitik. Hans franska blogg Bruxelles2 är en värdefull källa för intresserade. Med på Bloggingportal.eu finns även min nuvarande aktiva bloggtrio, som består av nordiska Grahnblawg (på svenska) och min engelska blogg Grahnlaw (som Cision Finland rankade som fyra bland de politiska bloggarna i Finland) samt min finska blogg Eurooppaoikeus (vilket betyder Europarätt). Jag skriver och talar om demokrati och öppenhet i Europeiska unionen, men numera allt oftare om de för Europa avgörande utmaningarna rörande den ekonomiska tillväxten (EU2020) och den (digitala) inre marknaden. Jag är aktiv även i följande sociala medier: Twitter, Facebook ja Google+

måndagen den 26:e mars 2012

EU:s fleråriga budgetram 2014-2020 live

EU:s råd i konstellationen allmänna frågor diskuterar i dag två huvudfrågor. Offentligt diskuterar ministrarna budgetramen för åren 2014-2020. Du kan följa med ministrarnas diskussion direkt via Internet. Sändningen har nyss inletts (efter klockan 10 lokal tid).

Denna morgon finns det offentligt underlag som gör det lättare att följa med medlemsländernas inlägg:

Flerårig budgetram (2014–2020) – Förhandlingspaketets avsnitt som rör rubrikerna 1 (med undantag av sammanhållning och fonden för ett sammankopplat Europa), 3, 4 och 5 samt övergripande frågor; Bryssel den 22 mars 2012 (23.3) (OR. en) dokument 8057/12

Flerårig budgetram (2014–2020) – Förhandlingspaketets avsnitt som rör rubrikerna 1 (med undantag av sammanhållning och fonden för ett sammankopplat Europa), 3, 4 och 5 samt övergripande frågor; Bryssel den 22 mars 2012 (23.3) (OR. en) dokument 8057/12 ADD 1

Den andra frågan gäller uppföljningen av Europeiska rådets beslut från december, januari och mars. Det danska ordförandeskapet har publicerat ett PM: European Council - Follow-up by the Council; Brussels, 19 March 2012 dokument 7824/12. Diskussionen är inte offentlig.Ralf Grahn
talare och föreläsare i EU-frågor

P.S. Genom att samla inläggen från redan 946 Europabloggar återspeglar flerspråkiga Bloggingportal.eu en del av det växande europeiska publika rummet, där EU-diskussionen online överskrider lands- och språkgränser. Den franska Europabloggen Regards-citoyens kombinerar oerhört aktivt egna artiklar, relevanta inlägg i andra medier och nyheter från EU-institutionerna.

Med på Bloggingportal.eu finns även min nuvarande aktiva bloggtrio, som består av nordiska Grahnblawg (på svenska) och min engelska blogg Grahnlaw (som Cision Finland rankade som fyra bland de politiska bloggarna i Finland) samt min finska blogg Eurooppaoikeus (vilket betyder Europarätt). Jag skriver och talar om demokrati och öppenhet i Europeiska unionen, men numera allt oftare om de för Europa avgörande utmaningarna rörande den ekonomiska tillväxten (EU2020) och den (digitala) inre marknaden.

Jag är aktiv även i följande sociala medier: Twitter, Facebook ja Google+

lördagen den 24:e mars 2012

Budgetuppror i EU

Tio länder gör uppror mot EU-kommissionens och Europaparlamentets planer på långtidsbudget för 2014-2020 genom att kräva nedskärningar om cirka tio procent gentemot kommissionens förslag.

Jag tog redan en förhandstitt på finska på EU:s rådsmöte i konstellationen allmänna frågor måndagen den 26 mars 2012 (inklusive länkar till svenska, danska och engelska källor).

Den svenska regeringen prioriterar den europeiska tillväxtpolitiken. Mer till forskning och mindre till jordbruksstöd, säger EU-minister Birgitta Ohlsson, som även berättar om det frukostmöte där tio länder före allmänna rådet diskuterar en nedbantad långtidsbudget för 2014-2020.

Enligt Europaportalen.se är de tio länder som vill minska EU:s fleråriga budgetram med 100 miljarder euro: Sverige, Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Danmark, Finland, Nederländerna, Italien, Österrike och Tjeckien.


Allmänna rådet

Danmark finns med bland frondörerna, men samtidigt har landet som ordförande i EU:s råd ett ansvar för att främja balanserade lösningar. Statsminister Helle Thorning-Schmidt betonade vikten av en framtidsinriktad budget som stöder ekonomisk tillväxt och nya arbetsplatser. Detta förutsätter omprioriteringar, vilka hon angav som allmänna riktlinjer.

Bakgrundsinformationen (background note) inför allmänna rådet ger vissa fingervisningar om tidtabellen och frågor på rubriknivå- Medborgarna blir inte särskilt bortskämda; själva diskussionsunderlagen är icke offentliga. I princip ska dock rådet diskutera långtidsbudgeten offentligt (video).


Europaparlamentet

Europaparlamentets talman Martin Schulz motsätter sig planerna på nedskärningar i EU:s långtidsbudget. Enligt Schulz kommer det inte att fungera om regeringscheferna ger fler uppgifter till EU samtidigt som man begränsar pengarna som behövs för att tillämpningen.

Europaparlamentets resolution den 8 juni 2011 om långtidsbudgeten erbjuder rätt mångsidiga politiska riktlinjer, såsom finansiering genom egna medel i stället för nationella bidrag. Kompletterande information hittar du här.


EU-kommissionen

I stället för nedskärningar vill EU-kommissionen se nya finansieringsformer, såsom en skatt på finansiella transaktioner som samtidigt skulle minska medlemsländernas bidrag till budgeten: The financial transaction tax will reduce Member States' GNI contributions to the EU budget by 50% (IP/12/300).

Kommissionens ordförande José Manuel Barroso har talat sig varm för en långtidsbudget som investerar i ekonomisk tillväxt (SPEECH/12/213 och SPEECH/12/214).Ralf Grahn
talare och föreläsare i EU-frågor

P.S. Genom att samla inläggen från redan 946 Europabloggar återspeglar flerspråkiga Bloggingportal.eu en del av det växande europeiska publika rummet, där EU-diskussionen online överskrider lands- och språkgränser. I Erkan's Field Diary bevakar den turkiske antropologen, doktor Erkan Saka mångsidigt den politiska utvecklingen och kulturella skeenden i Turkiet och Europa. Många av länksamlingarna är på engelska. Rekommenderas varmt.

Med på Bloggingportal.eu finns även min nuvarande aktiva bloggtrio, som består av nordiska Grahnblawg (på svenska) och min engelska blogg Grahnlaw (som Cision Finland rankade som fyra bland de politiska bloggarna i Finland) samt min finska blogg Eurooppaoikeus (vilket betyder Europarätt). Jag skriver och talar om demokrati och öppenhet i Europeiska unionen, men numera allt oftare om de för Europa avgörande utmaningarna rörande den ekonomiska tillväxten (EU2020) och den (digitala) inre marknaden.

Verksamheten i Europeiska unionen under 2011

Översiktlig information om EU är ofta det bästa sättet att inleda mer ingående studier beträffande ett visst politikområde eller någon sakfråga. I artiklarna Publikationen Europeiska rådet under 2011 och Nyttigt om EU: Allmän rapport om Europeiska unionens verksamhet 2011 presenterade jag två utmärkta årspublikationer från EU-institutionerna.

Regeringen i Sverige ger årligen ut en detaljerad årsrapport som belyser utvecklingen i EU och den svenska regeringens insatser i EU-politiken. Sidantalet råkar denna gång sammanfalla med antalet dagar under det gångna året:

Regeringens skrivelse 2011/12:105 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2011 (den 8 mars 2012; 365 sidor)

Skrivelsen till riksdagen presenteras kort på pärmbladet:

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen redogör regeringen för verksamheten i Europeiska unionen under 2011 i enlighet med 10 kap. 2 § riksdagsordningen. Skrivelsen är en övergripande beskrivning av Europeiska unionens utveckling och förbindelser med omvärlden, det ekonomiska och sociala samarbetet, det rättsliga och inrikes samarbetet samt unionens institutioner. Den tar upp beslut och händelser i unionen och redovisar bredden i unionens frågor utifrån arbetet i rådets olika sammansättningar.

Berättelsen är en värdefull källa för EU-intresserade i Norden.Ralf Grahn
talare och föreläsare i EU-frågor

P.S. Genom att samla inläggen från redan 946 Europabloggar återspeglar flerspråkiga Bloggingportal.eu en del av det växande europeiska publika rummet, där EU-diskussionen online överskrider lands- och språkgränser. I Erkan's Field Diary bevakar den turkiske antropologen, doktor Erkan Saka mångsidigt den politiska utvecklingen och kulturella skeenden i Turkiet och Europa. Många av länksamlingarna är på engelska. Rekommenderas varmt.

Med på Bloggingportal.eu finns även min nuvarande aktiva bloggtrio, som består av nordiska Grahnblawg (på svenska) och min engelska blogg Grahnlaw (som Cision Finland nyss rankade som fyra bland de politiska bloggarna i Finland) samt min finska blogg Eurooppaoikeus (vilket betyder Europarätt). Jag skriver och talar om demokrati och öppenhet i Europeiska unionen, men numera allt oftare om de för Europa avgörande utmaningarna rörande den ekonomiska tillväxten (EU2020) och den (digitala) inre marknaden.

torsdagen den 22:e mars 2012

Europeiska riskkapitalfonder och fonder för socialt företagande

Artikeln Riskkapital för små och medelstora företag i EU presenterade riktlinjerna i inremarknadsakten och uppföljningsdokumentet den 15 februari 2012 samt det offentliga samråd som föregick de konkreta förslagen.

Åtgärdsplanen och förslaget till en förordning om Europeiska riskkapitalfonder nämndes även, liksom det mer lättillgängliga pressmaterialet.


Konkurrenskraftsrådet

Inför behandlingen i rådet presenterade det danska ordförandeskapet en lägesrapport om:

a) Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om europeiska riskkapitalfonder
b) Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om europeiska fonder för socialt företagande (den 13 februari 2012; handling 6277/12)

Rådet i sammansättningen konkurrenskraft (inre marknaden, industri, forskning och rymdfrågor) behandlade de olika förslagen den 20-21 februari 2012:

3147th Council meeting Competitiveness (Internal Market, Industry, Research and Space); Brussels, 20-21 February 2012 (handling 6675/12)

Näringsministrarna gav sitt principiella stöd åt förslagen. Eftersom konkurrenskraftsrådets slutsatser ännu inte har publicerats på svenska citerar jag den engelska versionen:

VENTURE CAPITAL FUNDS AND SOCIAL ENTREPRENEURSHIP FUNDS

The Council held an orientation debate on draft regulations concerning European Venture Capital Funds (18499/11) and European Social Entrepreneurship Funds (18491/11).

The proposals were submitted last December and are part of the Single Market Act and the Commission's action plan to improve access to finance for SMEs (18619/11).

Ministers endorsed the overall objective of the proposals and committed to a swift calendar for starting negotiations with the European Parliament, with a view to reaching an agreement by June 2012, as requested by the European Council (6277/12).

The overall objective of the proposals is to foster the growth of SMEs by improving their access to finance through the establishment of an EU-wide passport to venture capital fund (EuVECA) and social entrepreneurship fund (EuSEF) managers in relation to the marketing of their funds.

The proposals introduce uniform requirements for the managers of collective investment undertakings that want to operate under the EU-wide passport. They introduce requirements as to the investment portfolio, investment techniques and eligible undertakings that a qualifying fund may target. They also introduce uniform rules on which categories of investors a qualifying fund may target and on the internal organisation of the managers that market such qualifying funds. Identical substantive rules across the EU will help create a level playing field for all market
participants.

The Commission introduced separate draft regulations for EuVECA and EuSEF, as these two types of funds are different in nature. EuVECA normally focus on providing equity finance for SMEs in the start-up phase of business, whereas EuSEF often have a larger range of qualifying investment tools available, such as combined public and private sector finance, debt instruments or small loans.

Venture capital funds are operators that provide mostly equity finance to companies that are generally very small, in the initial stages of their corporate development. In the EU, venture capital funding has high, but largely unexploited, potential. SMEs backed by venture capital can create high-quality jobs, as venture capital supports the creation of innovative businesses.
Eftersom jag inte ännu har behandlat de sociala företagsfonderna, länkar jag här till förslaget:

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om europeiska fonder för socialt företagande (handling 18491/11), innehåller kommissionens: Bryssel den 7.12.2011 KOM(2011) 862 slutlig, förfarande 2011/0418 (COD)Ralf Grahn
talare och föreläsare i EU-frågor

P.S. Genom att samla inläggen från redan 944 Europabloggar återspeglar flerspråkiga Bloggingportal.eu en del av det växande europeiska publika rummet, där EU-diskussionen online överskrider lands- och språkgränser. Tankesmedjan Bruegel utövar en omfattande verksamhet rörande internationell ekonomi. I denna ingår den engelskspråkiga Bruegel blog.

Med på Bloggingportal.eu finns även min nuvarande aktiva bloggtrio, som består av nordiska Grahnblawg (på svenska) och min engelska blogg Grahnlaw (som Cision Finland nyss rankade som fyra bland de politiska bloggarna i Finland) samt min finska blogg Eurooppaoikeus (vilket betyder Europarätt). Jag skriver och talar om demokrati och öppenhet i Europeiska unionen, men numera allt oftare om de för Europa avgörande utmaningarna rörande tillväxten (EU2020) och den (digitala) inre marknaden.

onsdagen den 21:e mars 2012

Riskkapital för små och medelstora företag i EU

De tolv nyckelåtgärderna presenterades i artikeln Inremarknadsakten KOM(2011) 206, medan Krakowdeklarationen och uppföljning av inremarknadsakten tog oss till EU:s inremarknadsforum i höstas och vidare till den rätt färska rapporten om hur reformerna på den inre marknaden har avancerat.


Inremarknadsakten

I inremarknadsakten 13.4.2011 KOM(2011) 206 (22 språkversioner) är den första ”hävstången” tillgången till finansiering för små och medelstora företag, medan nyckelåtgärden inom detta tema är:

Lagstiftning som gör det lättare för riskkapitalfonder som är etablerade i en medlemsstat att fritt investera i en annan medlemsstat utan några hinder eller ytterligare krav. Tanken är att små och medelstora företag, som vill få tillgång till riskkapital, ska kunna vända sig till fonder som kan erbjuda kapital till attraktiva priser och har nödvändig kunskap inom sektorn.

Utöver detta föreslogs även andra åtgärder (s. 6):

En handlingsplan kommer att utarbetas för finansiering av små och medelstora företag. Förutom olika finansieringskällor kommer den även att omfatta direkta finansieringsverktyg för små och medelstora företag och skapa gynnsamt klimat för små och medelstora företags utveckling och tillväxt.

Öppenhetsdirektivet, tillämpningsförordningen för prospektdirektivet och marknadsmissbruksdirektivet måste också ändras för att de skyldigheter som åläggs börsnoterade små och medelstora företag ska bli mer rimliga, samtidigt som investerarskyddet bevaras. Vid översynen av direktivet om marknader för finansiella instrument (MiFID) är det dessutom nödvändigt att införa speciella villkor för förhandlingsplattformer för små och medelstora företag för att dessa marknader ska kunna få en kvalitetsstämpel och för att underlätta nätverkssamarbetet.


Mellanbokslutet SWD(2012) 21

Inför Europeiska rådets vårmöte 2012 rapporterade kommissionen om hur inremarknadsakten har förverkligats (endast på engelska):

COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT: Delivering the Single Market Act: State of Play; Brussels, 15.2.2012 SWD(2012) 21 final (18 sidor)

Beträffande nyckelåtgärden hänvisar kommissionen till ett lagförslag den 7 december 2011, medan samtliga åtgärder förtecknas i slutet av rapporten (s. 13).


Samråd

Förslagen föregicks av ett samråd till den 10 augusti 2011. I dokumentet diskuterade kommissionen existerande hinder och olika lösningsförslag (endast på engelska):

Staff working paper: A new European regime for Venture Capital - Consultation document (publicerat den 15 juni 2011; 17 sidor)

Handlingen uttryckte en klar vilja att åstadkomma en mer enhetlig marknad för riskkapital i EU (s. 4):

In its Communications on the Single Market Act, Small Business Act and the Innovation Union, the Commission committed itself to considering the adoption of new rules, ensuring that by 2012 venture capital funds established in any Member State can operate and invest freely throughout the EU. In addition, Member States were invited to ensure that differences in tax treatment in different Member States will not lead to double taxation, which would hamper cross-border venture capital investment.


Förslag om riskkapital i EU

Översiktlig information erbjuds i pressmeddelandet (IP/2011/1513) Nya regler för kapitalanskaffning i EU: ökat riskkapital för små och medelstora företag och underlättad tillgång till krediter samt promemoriorna (MEMO/11/879) EU Action Plan: helping SMEs access more financial resources och (MEMO/11/880) Commission proposal on venture capital for small- and medium-sized enterprises (SMEs) - Frequently Asked Questions.


Åtgärdsplan för finansiering

En del av kommissionens paket är en åtgärdsplan för att göra det lättare för små och medelstora företag att hitta finansiering:

En åtgärdsplan för att förbättra små och medelstora företags tillgång till finansiering; Bryssel den 7.12.2011 KOM(2011) 870 slutlig (16 sidor; på 22 EU-språk)


Europeiska riskkapitalfonder

Den andra delen är ett förslag till en förordning om Europeiska riskkapitalfonder (html):

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om Europeiska riskkapitalfonder KOM/2011/0860 slutlig - 2011/0417 (COD) (på 23 EU-språk)

De som hellre hanterar en pdf-fil hittar rådets handling 18499/11:

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om Europeiska riskkapitalfonder; innehåller: Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om Europeiska riskkapitalfonder; Bryssel den 7.12.2011 KOM(2011) 860 slutlig (Text av betydelse för EES) Lagstiftningsförfarande 2011/0417 (COD)Ralf Grahn
talare och föreläsare i EU-frågor

P.S. Genom att samla inläggen från redan 943 Europabloggar återspeglar flerspråkiga Bloggingportal.eu en del av det växande europeiska publika rummet, där EU-diskussionen online överskrider lands- och språkgränser. Ett färskt tillskott är LSE-bloggen European Politics and Policy EUROPP, där Gareth Harding nyligen förklarade varför EU-institutionerna håller på att förlora kampen om själarna och vad EU kunde göra för att vända trenden.

Med på Bloggingportal.eu finns även min nuvarande bloggtrio, som består av nordiska Grahnblawg (på svenska) och min engelska blogg Grahnlaw (som Cision Finland nyss rankade som fyra bland de politiska bloggarna i Finland) samt min finska blogg Eurooppaoikeus (vilket betyder Europarätt). Jag skriver och talar om demokrati och öppenhet i Europeiska unionen, men numera allt oftare om utmaningarna rörande tillväxten (EU2020) och den (digitala) inre marknaden.