fredag 20 juni 2014

Som en knöl i Europeiska rådet

Dale Carnegies bok 'Hur du vinner vänner och påverkar din omgivning : om kommunikation människor emellan' är nog så känd in den engelsktalande världen, så vill den brittiske statsministern bete sig som en knöl i Europeiska rådet handlar det nog om ett linjeval. Läs Som en knöl i Europeiska rådet

söndag 8 juni 2014

EU-kommissionens ordförande parlamentariserad

Efter valet till Europaparlamentet diskuteras valet av ordförande för den Europeiska kommissionen flitigt, till och med häftigt, i Europa. Aktiva nyhetsläsare vet att Sveriges statsminister Fredrik Reinfeldt i Europeiska rådet motsatte sig en klar signal till förmån för toppkandidaten för det vinnande Europeiska folkpartiet, Jean-Claude Juncker. Läs EU-kommissionens ordförande parlamentariserad

fredag 30 mars 2012

Grahnblawg flyttar

Bloggers (Googles) nya stil vägrade godta indelning i stycken. Texten ser förfärlig ut. Jag fortsätter skrivandet på Grahnlaw Suomi Finland tills problemet har fått en lösning.

torsdag 29 mars 2012

Blogginlägg om inremarknadsakten

Reformerna på Europeiska unionens (EU) och det Europeiska ekonomiska samarbetsområdets (EES) inre marknad har hög prioritet i ljuset av medlemsländernas, Europeiska rådets och (minister)rådets uttalanden. Den inre marknaden gäller företagen på ett område med ungefär 507 miljoner konsumenter. På svenska har jag den senaste tiden beskrivit stegen på vägen och berört de första konkreta förslagen i ett antal artiklar: Mario Monti lade grunden för en inre marknadsakt EU-reformer i ett nötskal: Din inre marknad? EU på väg mot en inre marknadsakt: ”Att uppmuntra och skydda nyskapandet” EU:s inre marknadsakt: Vår digitala samtid och framtid Inremarknadsakten för EU och EES Inremarknadsakten KOM(2011) 206 [12 ”hävstänger” och nyckelåtgärder i kortform] Krakowdeklarationen och uppföljning av inremarknadsakten Riskkapital för små och medelstora företag i EU Europeiska riskkapitalfonder och fonder för socialt företagande För artiklar på finska gjorde jag en liknande tematisk sammanställning på Eurooppaoikeus, plus ett senare blogginlägg här. Dessutom finns det en del artiklar publicerade i mars på min engelska blogg Grahnlaw. *** Detta ger en grund för kommande artiklar om förslagen i inremarknadsakten. Ralf Grahn sakkunnig, talare och föreläsare i EU-frågor P.S. Genom att samla inläggen från redan 950 Europabloggar återspeglar flerspråkiga Bloggingportal.eu en del av det växande europeiska publika rummet, där EU-diskussionen online överskrider lands- och språkgränser. Journalisten Nicolas Gros-Verheyde specialiserar sig på EU:s försvars-, säkerhets- och utrikespolitik. Hans franska blogg Bruxelles2 är en värdefull källa för intresserade. Med på Bloggingportal.eu finns även min nuvarande aktiva bloggtrio, som består av nordiska Grahnblawg (på svenska) och min engelska blogg Grahnlaw (som Cision Finland rankade som fyra bland de politiska bloggarna i Finland) samt min finska blogg Eurooppaoikeus (vilket betyder Europarätt). Jag skriver och talar om demokrati och öppenhet i Europeiska unionen, men numera allt oftare om de för Europa avgörande utmaningarna rörande den ekonomiska tillväxten (EU2020) och den (digitala) inre marknaden. Jag är aktiv även i följande sociala medier: Twitter, Facebook ja Google+

måndag 26 mars 2012

EU:s fleråriga budgetram 2014-2020 live

EU:s råd i konstellationen allmänna frågor diskuterar i dag två huvudfrågor. Offentligt diskuterar ministrarna budgetramen för åren 2014-2020. Du kan följa med ministrarnas diskussion direkt via Internet. Sändningen har nyss inletts (efter klockan 10 lokal tid).

Denna morgon finns det offentligt underlag som gör det lättare att följa med medlemsländernas inlägg:

Flerårig budgetram (2014–2020) – Förhandlingspaketets avsnitt som rör rubrikerna 1 (med undantag av sammanhållning och fonden för ett sammankopplat Europa), 3, 4 och 5 samt övergripande frågor; Bryssel den 22 mars 2012 (23.3) (OR. en) dokument 8057/12

Flerårig budgetram (2014–2020) – Förhandlingspaketets avsnitt som rör rubrikerna 1 (med undantag av sammanhållning och fonden för ett sammankopplat Europa), 3, 4 och 5 samt övergripande frågor; Bryssel den 22 mars 2012 (23.3) (OR. en) dokument 8057/12 ADD 1

Den andra frågan gäller uppföljningen av Europeiska rådets beslut från december, januari och mars. Det danska ordförandeskapet har publicerat ett PM: European Council - Follow-up by the Council; Brussels, 19 March 2012 dokument 7824/12. Diskussionen är inte offentlig.Ralf Grahn
talare och föreläsare i EU-frågor

P.S. Genom att samla inläggen från redan 946 Europabloggar återspeglar flerspråkiga Bloggingportal.eu en del av det växande europeiska publika rummet, där EU-diskussionen online överskrider lands- och språkgränser. Den franska Europabloggen Regards-citoyens kombinerar oerhört aktivt egna artiklar, relevanta inlägg i andra medier och nyheter från EU-institutionerna.

Med på Bloggingportal.eu finns även min nuvarande aktiva bloggtrio, som består av nordiska Grahnblawg (på svenska) och min engelska blogg Grahnlaw (som Cision Finland rankade som fyra bland de politiska bloggarna i Finland) samt min finska blogg Eurooppaoikeus (vilket betyder Europarätt). Jag skriver och talar om demokrati och öppenhet i Europeiska unionen, men numera allt oftare om de för Europa avgörande utmaningarna rörande den ekonomiska tillväxten (EU2020) och den (digitala) inre marknaden.

Jag är aktiv även i följande sociala medier: Twitter, Facebook ja Google+

lördag 24 mars 2012

Budgetuppror i EU

Tio länder gör uppror mot EU-kommissionens och Europaparlamentets planer på långtidsbudget för 2014-2020 genom att kräva nedskärningar om cirka tio procent gentemot kommissionens förslag.

Jag tog redan en förhandstitt på finska på EU:s rådsmöte i konstellationen allmänna frågor måndagen den 26 mars 2012 (inklusive länkar till svenska, danska och engelska källor).

Den svenska regeringen prioriterar den europeiska tillväxtpolitiken. Mer till forskning och mindre till jordbruksstöd, säger EU-minister Birgitta Ohlsson, som även berättar om det frukostmöte där tio länder före allmänna rådet diskuterar en nedbantad långtidsbudget för 2014-2020.

Enligt Europaportalen.se är de tio länder som vill minska EU:s fleråriga budgetram med 100 miljarder euro: Sverige, Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Danmark, Finland, Nederländerna, Italien, Österrike och Tjeckien.


Allmänna rådet

Danmark finns med bland frondörerna, men samtidigt har landet som ordförande i EU:s råd ett ansvar för att främja balanserade lösningar. Statsminister Helle Thorning-Schmidt betonade vikten av en framtidsinriktad budget som stöder ekonomisk tillväxt och nya arbetsplatser. Detta förutsätter omprioriteringar, vilka hon angav som allmänna riktlinjer.

Bakgrundsinformationen (background note) inför allmänna rådet ger vissa fingervisningar om tidtabellen och frågor på rubriknivå- Medborgarna blir inte särskilt bortskämda; själva diskussionsunderlagen är icke offentliga. I princip ska dock rådet diskutera långtidsbudgeten offentligt (video).


Europaparlamentet

Europaparlamentets talman Martin Schulz motsätter sig planerna på nedskärningar i EU:s långtidsbudget. Enligt Schulz kommer det inte att fungera om regeringscheferna ger fler uppgifter till EU samtidigt som man begränsar pengarna som behövs för att tillämpningen.

Europaparlamentets resolution den 8 juni 2011 om långtidsbudgeten erbjuder rätt mångsidiga politiska riktlinjer, såsom finansiering genom egna medel i stället för nationella bidrag. Kompletterande information hittar du här.


EU-kommissionen

I stället för nedskärningar vill EU-kommissionen se nya finansieringsformer, såsom en skatt på finansiella transaktioner som samtidigt skulle minska medlemsländernas bidrag till budgeten: The financial transaction tax will reduce Member States' GNI contributions to the EU budget by 50% (IP/12/300).

Kommissionens ordförande José Manuel Barroso har talat sig varm för en långtidsbudget som investerar i ekonomisk tillväxt (SPEECH/12/213 och SPEECH/12/214).Ralf Grahn
talare och föreläsare i EU-frågor

P.S. Genom att samla inläggen från redan 946 Europabloggar återspeglar flerspråkiga Bloggingportal.eu en del av det växande europeiska publika rummet, där EU-diskussionen online överskrider lands- och språkgränser. I Erkan's Field Diary bevakar den turkiske antropologen, doktor Erkan Saka mångsidigt den politiska utvecklingen och kulturella skeenden i Turkiet och Europa. Många av länksamlingarna är på engelska. Rekommenderas varmt.

Med på Bloggingportal.eu finns även min nuvarande aktiva bloggtrio, som består av nordiska Grahnblawg (på svenska) och min engelska blogg Grahnlaw (som Cision Finland rankade som fyra bland de politiska bloggarna i Finland) samt min finska blogg Eurooppaoikeus (vilket betyder Europarätt). Jag skriver och talar om demokrati och öppenhet i Europeiska unionen, men numera allt oftare om de för Europa avgörande utmaningarna rörande den ekonomiska tillväxten (EU2020) och den (digitala) inre marknaden.

Verksamheten i Europeiska unionen under 2011

Översiktlig information om EU är ofta det bästa sättet att inleda mer ingående studier beträffande ett visst politikområde eller någon sakfråga. I artiklarna Publikationen Europeiska rådet under 2011 och Nyttigt om EU: Allmän rapport om Europeiska unionens verksamhet 2011 presenterade jag två utmärkta årspublikationer från EU-institutionerna.

Regeringen i Sverige ger årligen ut en detaljerad årsrapport som belyser utvecklingen i EU och den svenska regeringens insatser i EU-politiken. Sidantalet råkar denna gång sammanfalla med antalet dagar under det gångna året:

Regeringens skrivelse 2011/12:105 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2011 (den 8 mars 2012; 365 sidor)

Skrivelsen till riksdagen presenteras kort på pärmbladet:

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen redogör regeringen för verksamheten i Europeiska unionen under 2011 i enlighet med 10 kap. 2 § riksdagsordningen. Skrivelsen är en övergripande beskrivning av Europeiska unionens utveckling och förbindelser med omvärlden, det ekonomiska och sociala samarbetet, det rättsliga och inrikes samarbetet samt unionens institutioner. Den tar upp beslut och händelser i unionen och redovisar bredden i unionens frågor utifrån arbetet i rådets olika sammansättningar.

Berättelsen är en värdefull källa för EU-intresserade i Norden.Ralf Grahn
talare och föreläsare i EU-frågor

P.S. Genom att samla inläggen från redan 946 Europabloggar återspeglar flerspråkiga Bloggingportal.eu en del av det växande europeiska publika rummet, där EU-diskussionen online överskrider lands- och språkgränser. I Erkan's Field Diary bevakar den turkiske antropologen, doktor Erkan Saka mångsidigt den politiska utvecklingen och kulturella skeenden i Turkiet och Europa. Många av länksamlingarna är på engelska. Rekommenderas varmt.

Med på Bloggingportal.eu finns även min nuvarande aktiva bloggtrio, som består av nordiska Grahnblawg (på svenska) och min engelska blogg Grahnlaw (som Cision Finland nyss rankade som fyra bland de politiska bloggarna i Finland) samt min finska blogg Eurooppaoikeus (vilket betyder Europarätt). Jag skriver och talar om demokrati och öppenhet i Europeiska unionen, men numera allt oftare om de för Europa avgörande utmaningarna rörande den ekonomiska tillväxten (EU2020) och den (digitala) inre marknaden.