fredag 11 februari 2011

Europeiska rådet den 4 februari 2011: Rapport till Sveriges Riksdag

För förståelsen är slutsatserna från Europeiska rådet givetvis centrala, och de publicerades på alla 23 officiella EU-språk. Den svenska versionen:

Europeiska rådet den 4 februari 2011: Slutsatser; dokument EUCO 2/11; 15 sidor

De frågor som behandlas i slutsatserna är: energi, innovation, den ekonomiska situationen och yttre förbindelser. Två uttalanden ingår som bilagor: ett från stats- och regeringscheferna i euroområdet och EU-institutionerna och ett annat om Egypten och (Medelhavs)regionen.


Pressmeddelanden

Den svenska regeringen publicerade ett kort pressmeddelande om slutsatserna från Europeiska rådet den 4 februari 2011, med kommentarer av statsminister Fredrik Reinfeldt. Tonvikten låg på det rykande aktuella läget i Egypten.

På motsvarande sätt offentliggjorde regeringen i Finland ett pressmeddelande med några kommentarer av statsminister Mari Kiviniemi, men här betonades främst konkurrenskraften. Officiellt var ju energipolitiken och innovationspolitiken de huvudsakliga ämnena för toppmötet.

Fördragsenligt rapporterade ordförande Herman Van Rompuy till Europaparlamentet om mötet i Europeiska rådet (pressmeddelandet på engelska).

Europaparlamentet debatterade sedan i en kritisk anda EU-toppmötets slutsatser med Van Rompuy (den 8 februari 2011).


Rapporteringen till Sveriges Riksdag

Med hänsyn till hur allmänt hållna pressmeddelandena var, finns det skäl för intresserade att se på statsminister Reinfeldts rapportering till Riksdagen om Europeiska rådets möte den 4 februari 2011 (Riksdagens snabbprotokoll 2010/11:55, tisdagen den 8 februari; 1 §).

I riksdagsgruppernas kommentarer och frågor kom både de officiella och inofficiella frågorna fram.

Såsom i Europaparlamentet skapade den bristfälliga informationen från Tyskland och Frankrike till de övriga EU-ländernas regeringar och till den europeiska allmänheten om planerna för ökad ekonomisk stabilitet förvirring i Riksdagen.Ralf GrahnP.S. Europaparlamentarikern Gunnar Hökmark (EPP, Moderaterna) bloggar flitigt och väl.

P.S. 2: Mina Europabloggar behandlar politiska och juridiska frågor som berör företag, jobb, anställda, konsumenter och medborgare i Europa, särskilt i gränsöverskridande situationer. Reformplanerna i den inre marknadsakten (Single Market Act) och tillväxtstrategin Europa 2020 hör därför till de frågor jag kommer att skriva om en hel del. Bloggarna har ett bildande syfte och jag hoppas att de visar vägen till relevanta källor. För mig erbjuder skrivandet grundträning för mina aktiviteter som utbildare och juridisk rådgivare. Bloggarna är: uppströms Grahnlaw (på engelska), Grahnblawg (på svenska) och Eurooppaoikeus (på finska) samt nedströms den trespråkiga mötesplatsen Grahnlaw Suomi Finland. Om du är intresserad av företagande, politik eller juridik i Europa, kan vi bekanta oss även via Twitter @RalfGrahn och Facebook.

Inga kommentarer: