fredag 15 januari 2010

EU: Spaniens ordförandeskap

Vid årsskiftet övertog Spanien efter Sverige ett förändrat ordförandeskap för Europeiska unionens råd. Enligt Lissabonfördraget omfattar det roterande ordförandeskapet de andra rådskonstellationerna än utrikes frågor (artikel 16.9 EU-fördraget). Dessutom har Europeiska rådet en permanent ordförande (artikel 15.5 EU-fördraget).Det spanska ordförandeskapets webbsidor har nu varit i aktivt bruk under två veckor. Internationella besökare kan välja mellan engelska, franska och spanska (utöver regionala språk).Den som vill få en överblick över arbetet i rådet kan studera programmet för ordförandeskapstrion som består av Spanien, Belgien och Ungern: [Utkast till] rådets 18-månadersprogram (daterat den 27 november 2009; dokument 16771/09; 89 sidor).

Nu har även programmet för det första halvåret 2010 publicerats på det spanska ordförandeskapets webbsidor. Programmet finns tillgängligt på engelska och spanska:The Programme for the Spanish Presidency of the Council of the European Union 1 January – 30 June 2010: Innovating Europe (52 sidor).Programa de la Presidencia Española del Consejo de la Unión Europea 1 de enero a 30 de junio 2010: Innovando Europa (50 sidor).


Varför nämner jag programmen?

De traditionella medierna nöjer sig vanligen med att rapportera om de mest uppseendeväckande besluten när det har tagits, eller strax innan.

Den som vill se helheterna och arbeta med framförhållning gör gott i att studera programmen.
Ralf Grahn


P.S. På The European Citizen (på engelska) skriver Conor Slowey om EU-politik. Inläggen på mer än 500 Europabloggar hittar man behändigt på den flerspråkiga bloggaggregatorn Bloggingportal.eu. Även svenska eurobloggar kan anmäla sig.

Inga kommentarer: