tisdag 26 januari 2010

EU:s nya fågeldirektiv 2009/147

Av någon orsak kom jag att tänka på Bertolt Brecht och hans dikt Fragen eines lesenden Arbeiters (En läsande arbetares frågor).

Har ett EU-direktiv verkligen publicerats på unionens (och medlemsländernas) officiella språk, om det mesta av innehållet är på latin?

Det som väckte frågan var EU:s nya fågeldirektiv 2009/147, där substansen finns i bilagorna och dessa i det närmaste är på latin.


Hur som helst, det kodifierade direktivet ersätter en av de verkliga klassikerna inom EU:s miljörätt, fågeldirektivet 79/409:
EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/147/EG av den 30 november 2009 om bevarande av vilda fåglar (kodifierad version); publicerat i Europeiska unionens officiella tidning 26.1.2010 L 20/7Kodifiering

Inom ramen för bättre lagstiftning och genom den juridiska tjänsten erbjuder kommissionen information på engelska om vad som avses med kodifiering i EU-sammanhang.Ralf Grahn


P.S. Christian Engström, Pirate MEP, utmanar etablerade intressen genom att lägga fram Piratpartiets syn på hur skyddet för immateriella rättigheter (IPR) ska reformeras. En del av inläggen är på svenska, en del på engelska.

Christian Engströms blogg och mer än 500 andra europabloggar finns behändigt samlade på den flerspråkiga bloggaggregatorn Bloggingportal.eu. Du kan även beställa ett RSS-flöde över de färska rubrikerna.

Bloggingportal.eu fyller just nu ett år, och under det första året nästan fördubblades antalet anslutna bloggar.

Svenska bloggar med inriktning på Europa kan anmäla sig hos Bloggingportal.eu för att förbättra sin synlighet och öka sin genomslagskraft.

Där finns för övrigt även mina andra eurobloggar: Grahnlaw (in English) och Eurooppaoikeus (på finska).

Inga kommentarer: