måndag 11 januari 2010

Europabloggarna 2009-2010

En händelse och en utvecklingstrend kan rapporteras från bloggosfären under 2009 och 2010.

Händelsen var när Europabloggarna för knappt ett år sedan fick en gemensam adress på webben: Bloggingportal.eu. Aggregatorn samlade då inläggen från 281 eurobloggar, dvs sådana som regelbundet skriver om Europeiska union eller behandlar frågor från en europeisk synpunkt.

Trenden ligger i att eurobloggarna stadigt har blivit flera. Bloggingportal.eu samlar redan över 500 bloggar. Variationen har vuxit: Det finns bloggar på allt flera av de 25 språk som erbjuds. Utöver EU-politiska frågor av det slag som syns i media får allt flera av EU:s ungefär trettio politikområden en klarare genomlysning än i de traditionella medierna.

Internationella frågor, ekonomi, klimatförändring, energi, den digitala eran och juridiken hör till områdena med specialiserade eurobloggar.

Bloggingportal.eu gör det lättare att följa med diskussionerna om Europas framtid över nations- och språkgränserna.

Jag tror att under 2010 kommer flera existerande och nya EU-inriktade bloggar att ansluta sig till Bloggingportal.eu för att få ökad synlighet och för att bidra till den europeiska debatten.
Ralf GrahnP.S. Läs vad Margot Wallström skrev om den framväxande europeiska bloggosfären.

Inga kommentarer: