måndag 11 september 2017

Från Romförklaringen till en debatt om EU:s framtid

I Romförklaringen den 25 mars 2017 avslutade presidenten eller statsministern i ettvart EU-land (EU27) sin kollegiala reflektionsprocess om framtiden genom att teckna en bild av läget:

Europeiska unionen står inför utmaningar som är utan motstycke, såväl globalt som internt: regionala konflikter, terrorism, växande migrationstryck, protektionism och sociala och ekonomiska skillnader.

Något tidigare hade Europeiska kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker publicerat en analys av läget och hypotetiska utvecklingsvägar, i något som trots bristen på förslag kallades en vitbok:

Vitbok om EU:s framtid - Tankar och scenarier för EU-27 fram till 2025; Bryssel den 1.3.2017 COM(2017) 2025 final  

I stället för en avslutning genom självvärmande ord om enhet och goda avsikter lovade Juncker dock nya tematiska inlägg och inbjöd EU-medborgarna till en diskussion om framtiden (s. 17):

Den här vitboken bör vara inledningen på en ärlig och bred diskussion med medborgarna om hur Europa ska utvecklas de kommande åren. Alla ska kunna göra sig hörda. EU-kommissionen kommer tillsammans med Europaparlamentet och intresserade medlemsländer att hålla en rad debatter om Europas framtid i Europas nationella parlament, städer och regioner. Hundratals miljoner européers idéer och uppfattningar kommer att bli en katalysator för våra framsteg.

Denna vitbok är EU-kommissionens bidrag till toppmötet i Rom. Precis som vid andra jubiléer kommer mötet i Rom att vara ett naturligt tillfälle att tänka tillbaka på framgångarna under de senaste 60 åren. Men vi bör också se det som början på en process då EU-27 gemensamt beslutar om unionens framtid.

EU-kommissionen kommer att bidra till den här diskussionen under de kommande månaderna med en rad diskussionsunderlag om följande frågor:  
  • Utveckla EU:s sociala dimension.  
  • Fördjupa Ekonomiska och monetära unionen, baserat på de fem ordförandenas rapport från juni 2015.  
  • Möta globaliseringen.  
  • EU:s försvar i framtiden.  
  • EU:s finanser i framtiden.

Precis som den här vitboken kommer diskussionsunderlagen att innehålla olika idéer, förslag, alternativ och scenarier för Europa 2025, som öppnar för diskussion utan några slutgiltiga beslut på det här stadiet.

Ordförande Jean-Claude Juncker kommer att föra de här idéerna framåt vid 2017 års tal om tillståndet i unionen, innan de första slutsatserna kan dras vid Europeiska rådets möte i december 2017, något som, i god tid före valet till Europaparlamentet i juni 2019, kan underlätta ett beslut om vad som ska göras.


Tillståndet i unionen

Ordförande Junckers tal onsdagen den 13 september 2017 klockan 9 lokal tid i Strasbourg om tillståndet i Europeiska unionen inväntas med en viss spänning. Det handlar om en bedömning av läget, om kommissionens prioriteringar för 2018 (arbetsprogram) och om vår framtid i Europa.
Förväntningarna återspeglar sig på Twitter där diskussionen om EU:s framtid går under fyrkantstaggen #FutureOfEurope. Talet om tillståndet i unionen taggas #SOTEU (från State of the European Union), men eventuella originella inlägg drunknar för tillfället i en ström av standardsvar på fyra färdiga alternativ.


Ralf Grahn

Inga kommentarer: