måndag 11 september 2017

Hopkok om EU:s framtid

Tolv blogginlägg på svenska, finska eller engelska rörande Europeiska unionens mål om en social marknadsekonomi med hög konkurrenskraft (FEU artikel 3.3) och diskussionen om en social pelare finns samlade på Grahnlaw under rubriken EU social market economy and social pillar (den 13 mars 2017).

Elva bloggartiklar om framtidsdebatten och en reform av EU samlades under rubriken EU:n tulevaisuus ja Rooman julistus (den 14 mars 2017), tätt följda av inläggen EU-sanasto tulevaisuuskeskusteluun och Puolan lahja Euroopalle: liberum veto samt Romförklaringen i Europaparlamentet.  


Nu i september 2017 har diskussionen om Europas framtid och ordförande Junckers kommande tal om tillståndet i unionen satt spår i några färska blogginlägg: ***


Här finns alltså en viss bakgrund till ordförande Jean-Claude Junckers tal den 13 september 2017 om tillståndet i Europeiska unionen, med en lägesbedömning, kommissionens arbetsprogram för 2018 (prioriteter) och tankar om EU:s framtid.


Ralf Grahn

Inga kommentarer: