torsdag 2 november 2017

Mer enat, starkare och mer demokratiskt EU

Kommissionens arbetsprogram för 2018 mot ett mer enat, starkare och mer demokratiskt EU publicerades den 24 oktober. Vissa grunddrag skisserades i inlägget Europeiska kommissionens arbetsprogram för 2018, men det kan vara på sin plats att kolla läget och hänvisa till några kompletterande blogganteckningar.   
Webbsidan med kommissionens arbetsprogram för 2018 erbjuder fortfarande tillgång till handlingarna enbart på de interna arbetsspråken engelska, franska och tyska.

Bättre lyckas det inte heller ännu om vi via den juridiska portalen Eur-Lex försöker nå meddelandet med arbetsprogrammet för år 2018 COM(2017) 650 jämte de fem bilagorna eller meddelandet om agendan för bättre lagstiftning COM(2017) 651 jämte arbetsdokumentet (enbart på engelska) SWD(2017) 675 .    

Enligt @EURLex pågår översättningen av meddelandena, så svenska och andra versioner kan dyka upp småningom.  

På den engelska syskonbloggen Grahnlaw finns några presentationer: Commission Work Programme 2018 och New and REFIT initiatives in Commission Work Programme 2018 samt Many EU priority proposals pending.


Mot ett mer demokratiskt EU

Kommissionens färdplan och arbetsprogram siktar mot ett mer enat, starkare och mer demokratiskt EU. Här en röst från civilsamhället som tar fasta på löftet om en mer demokratisk Europeisk union.

Organisationen European Citizen Action Service (ECAS) - @ecas_europe - som verkar för EU-medborgarnas rättigheter och ett demokratiskt EU, kommenterade kommissionens arbetsprogram så att Europeiska unionen måste passera stadiet med “konkreta resultat” för EU:s medborgare. Verkliga demokratiska åtaganden och reformer behövs för att återvinna medborgarnas förtroende.


Ralf Grahn

Inga kommentarer: