fredag 3 november 2017

Macrons initiativ för Europa på engelska och tyska

Europaparlamentets resolutioner, Europeiska kommissionens vitbok om EU:s framtid och fem tematiska diskussionsunderlag, ordförande Jean-Claude Junckers tal om tillståndet i unionen och färdplan mot ett mer enat, starkare och mer demokratiskt EU, senare kommissionens arbetsprogram för 2018, samt president Emmanuel Macrons initiativ för Europa finns samlade i Initiativen om EU:s framtid, med en uppdatering om kommissionens arbetsprogram i Mer enat, starkare och mer demokratiskt EU.

Den franske presidentens webbplats i Elyséepalatset saknar språkval utöver franskan och president Emmanuel Macrons initiativ för Europa erbjuder fortfarande utöver talet på franska blott ett engelskt sammandrag med närmast de konkreta förslagen: Initiative for Europe: A sovereign, united, democratic Europe.
Det tog därför länge innan jag via en av det franska utrikesministeriets beskickningar råkade hitta en engelsk version av presidentens Europatal i sin helhet, Macrons Initiative for Europe speech.  

Nästan i samma veva kom det fram att den franska ambassaden i Berlin hade publicerat talet av den 26 september 2017 in extenso på tyska, under rubriken Rede von Staatspräsident Macron an der Sorbonne: Initiative für Europa.

Det står pressdetaljen i Elyséepalatset fritt att dra de lärdomar de vill av detta, om president Macron vill entusiasmera européerna för sina reformtankar.


Ralf Grahn

Inga kommentarer: