onsdag 16 september 2015

Avsiktsförklaringen om EU-kommissionens arbetsprogram 2016

Allmänna rådet den 14 september 2015 noterade en avsiktsförklaring om kommissionens arbetsprogram för år 2016. Den svenska webbsidan över mötet erbjuder en länk till 'Resultatet av rådets möte' (11966/15), men i detta skede finns handlingen endast på engelska. Den aktuella punkten har följande lydelse:


Commission Work programme for 2016

The Council took note of a Commission letter outlining its intentions for the Commission work programme for 2016. This is part of the preparatory process leading up to the adoption by the Commission of its Work Programme for the coming year on 27 October.


Avsiktsförklaringen

Länken hänvisar till den engelska versionen:

Brussels, 9 September 2015 (OR. en) (11693/15)

Via rådets register (dokumentnummer 11693/15) går det dock att finna brevet från Europeiska kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker och förste vice ordförande Frans Timmermans på 23 EU-språk, inklusive svenska.

Utöver allmänna synpunkter på utmaningarna och anteckningar om processen innehåller brevet på sju sidor en beskrivning av aktuella och kommande initiativ från EU-kommissionen, grupperade under tio prioriteter.

På rubriknivå handlar det om:

Prioriterat område nr 1: En ny satsning på sysselsättning, tillväxt och investeringar
Prioriterat område nr 2: En sammankopplad digital inre marknad
Prioriterat område nr 3: En motståndskraftig energiunion och en framåtblickande klimatpolitik
Prioriterat område nr 4: En fördjupad och mer rättvis inre marknad med en stärkt industribas
Prioriterat område nr 5: En djupare och mer rättvis ekonomisk och monetär union
Prioriterat område nr 6: Ett rimligt och balanserat frihandelsavtal med USA
Prioriterat område nr 7: Ett område för rättvisa och grundläggande rättigheter som grundar sig på ömsesidigt förtroende
Prioriterat område nr 8: Mot en ny migrationspolitik
Prioriterat område nr 9: En starkare global aktör
Prioriterat område nr 10: En union i demokratisk förändring


Lägesrapporten

Avsiktsförklaringen baserar sig på kommissionsordförandens politiska riktlinjer, vilka utvärderats i handlingen: Lägesrapport om Europeiska kommissionens tio prioriteringar (11 sidor).Ralf Grahn

Inga kommentarer: