söndag 19 december 2010

EU-relationerna med Norge

Relationerna med mikrostaterna Andorra, Monaco och San Marino ska sättas under luppen redan under det ungerska ordförandeskapet i rådet under första halvan av 2011, men de detaljerade observationerna gäller Europeiska unionens förhållanden till de fyra EFTA-länderna, Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz:

Council conclusions on EU relations with EFTA countries; 3060th GENERAL AFFAIRS Council meeting, Brussels 14 December 2010 (8 sidor)


Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Island, Liechtenstein och Norge ingår i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och EU-rådet berömmer deras nästan prickfria genomförande av lagstiftning som rör den inre marknaden (punkt 3). (EFTA-landet Schweiz står utanför EES.)

För perioden 2009-2014 ökade EES-länderna nyligen sitt ekonomiska bidrag och Norge sitt bilaterala bidrag för att förbättra den ekonomiska och sociala sammanhållningen inom det Europeiska ekonomiska smarbetsområdet. I praktiken går stödet främst till de nyare och fattigare EU-medlemmarna (punkt 2).

De viktigaste bilaterala frågorna med Norge behandlas under egen rubrik i slutsatserna från rådet (se nedan).


Norge

Det norska Utenriksdepartementet kommenterade de huvudsakliga observationerna rörande Norge i ett pressmeddelande:

EU: Godt, bredt og tettere samarbeid med Norge (15.12.2010)


Finansiella mekanismer för EES och Norge

Särskilt det norska bidraget till EES-länderna är betydande, 347 miljoner euro per år:

Ny avtale om EØS-midler undertegnet i dag (28.07.2010)

Den som är intresserad av detaljerna hittar texterna om den finansiella mekanismen för EES och den norska finansiellamekanismen i Europeiska unionens officiella tidning 9.11.2010 L 291:


Rådets beslut 2010/674/EUav den 26 juli 2010 om undertecknande och provisorisk tillämpning av ett avtal mellan Europeiska unionen, Island, Liechtenstein och Norge om en finansiell mekanism för EES för perioden 2009-2014, ett avtal mellan Europeiska unionen och Norge om en norsk finansiell mekanism för perioden 2009-2014, ett tilläggsprotokoll till avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Island om de särskilda bestämmelser som ska tillämpas på import till Europeiska unionen av viss fisk och vissa fiskeriprodukter för perioden 2009-2014 samt ett tilläggsprotokoll till avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Norge om de särskilda bestämmelser som ska tillämpas på import till Europeiska unionen av viss fisk och vissa fiskeriprodukter för perioden 2009-2014

Avtal mellan Europeiska unionen, Island, Furstendömet Liechtenstein och Konungariket Norge om en finansiell mekanism för EES för perioden 2009-2014

Avtal mellan Konungariket Norge och Europeiska Unionen om en norsk finansiell mekanism för perioden 2009-2014

Tilläggsprotokoll till avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Republiken Island

Tilläggsprotokoll till avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Konungariket Norge

Fiskerifrågor

EU och Norge har nyss enats om ett antal fiskefrågor för år 2011:

Norge og EU enige om en bilateral fiskeriavtale for 2011 (04.12.2010)


Europautredningen.no

För ett knappt år sedan tillsatte den norska regeringen en utredning som ska analysera Norges EES-avtal före slutet av 2011:

Ambisiøs og spennende gjennomgang av EØS-avtalen igangsatt (07.01.2010)

Mer detaljerade uppgifter hittar man under Europautredningen.no. Under våren 2011 ordnar 'Utvalget for utredning av Norges avtaler med EU' nio temadiskussioner i Oslo, Tromsö, Trondheim och Bergen. Rubrikerna ger en bild av relevanta frågor.


EU-slutsatserna

Slutsatserna från EU-rådet (allmänna frågor) har inte (ännu) publicerats på svenska, så jag återger de huvudsakliga bilaterala punkterna rörande Norge på engelska:


KINGDOM OF NORWAY

25. The Council notes with satisfaction, that EU-Norway relations have even further improved since 2008. The Council welcomes and encourages the proper and regular incorporation by Norway of EEA relevant EU acquis in its national legislation and the close cooperation with the country in many other important policy areas. The Council encourages Norway to maintain the same good record in the coming period.

26. The Council welcomes the signing of the Agreements both of the EEA and of the Norwegian financial mechanisms for the period 2009-2014 and is looking forward to their rapid entry into force. The Council welcomes, in particular, the commitment of Norway to share the founding principle of solidarity and to continue its very significant contribution to the reduction of social and economic disparities in the EU.

27. The Council welcomes the close cooperation with Norway in the area of Common Foreign and Security Policy, in particular Norway's participation in EUPOL Afghanistan, EULEX Kosovo, Atalanta and in the "Nordic Battle Group", as well as its cooperation with the European Defence Agency. Norway’s views on global matters are based on values similar to those of the EU and its international activities can give additional and valuable support to EU actions. The Council is ready to further deepen this partnership, which is facilitated by a regular political dialogue at different levels.

28. Norway remains a key partner in energy matters and an important and reliable supplier of natural gas and oil for the EU. It applies EEA relevant EU energy legislation. The EU welcomes the continuous deepening of the EU-Norway dialogue on energy issues.

29. The cooperation between Norway and the EU on environmental and climate change matters continues to be good. Environmental issues pending in 2008 have been solved in the meantime. With regard to climate change, and building on the Copenhagen Accord, the EU and Norway remain convinced of the urgent need to make progress towards an ambitious post-2012 regime and hope for a successful and balanced outcome in Cancún.

30. The High North/Arctic remains a priority subject of Norwegian policy. The EU welcomes the Treaty signed by Norway and Russia in September 2010 on the delimitation of maritime borders and cooperation in the Barents Sea and the Arctic Ocean. The EU recognises the increasing importance of international cooperation in this field and has strengthened its cooperation with Norway on Arctic policy, inter alia in the framework of the Northern Dimension. It welcomes the support of Norway for a permanent observer status of the European Commission in the Arctic Council.

31. The Council welcomes the initialling of an Agreement on further liberalisation of trade in agricultural products under Art. 19 of the EEA Agreement and looks forward to the continuation of common work under this Article in two years time. Concerning processed agricultural products (Protocol 3 to the EEA Agreement), the Council reiterates its regret for the long overdue progress on liberalising trade in these products and urges Norway to actively engage without delay in a proper and constructive negotiation process with regard to the joint revision of Protocol 3.

32. The Council encourages Norway to use existing structures that provide for EU-Norway dialogue, bilateral or otherwise, to raise and discuss possible differences related to trade issues in the spirit of the privileged partnership that exists between the EU and Norway

33. The Council welcomes the close EU-Norway cooperation with regard to the sustainable management of shared fisheries resources and the exchanges of fishing possibilities between the two parties. In particular, it welcomes the long-term agreement found in 2010 on the management of mackerel stock.


Ralf GrahnP.S. Recent developments in European Consumer Law är en specialiserad blogg som skrivs av Joasia Luzak, Vanessa Mak, Chantal Mak, Bram Duivenvoorde och Catherine Garcia om frågor som borde intressera omkring 506 miljoner konsumenter i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) samt de företag som betjänar dem.

Inga kommentarer: