måndag 5 oktober 2015

FRA – Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter

FRA – Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (på engelska European Union Agency for Fundamental Rights, FRA) inrättades år 2007 för att ge EU-institutioner och medlemsstater oberoende, faktabaserat stöd och sakkunskap om de grundläggande rättigheterna. FRA är ett oberoende EU-organ som finansieras genom unionens budget.
På svenska erbjuder FRA en överblick genom presentationssida och ett faktablad samt vad gäller officiella texter rådets förordning168/2007 om inrättande av byrån.


FRA:s publikationer, Facebook och Twitter
En fördjupad syn från förvaltningssynpunkt erbjuder FRA:s årsberättelse Annual activity report 2014, tillgänglig även på franska.
Fortlöpande kan du följa med @EURightsAgency på Twitter och uppdateringar på Facebook.
Eftersom FRA är ett expertorgan är det främst myndigheter, forskare, organisationer och studerande inom området mänskliga rättigheter (grundrättigheter) som har intresse av byråns tematiska publikationer, med engelska, franska och tyska versioner av webbsidan, som erbjuder behändiga möjligheter till sökning (i marginalen).


Michael O'Flaherty
Nyligen har människorättsprofessorn Michael O'Flaherty utnämnts till ny direktör för expertbyrån FRA (Wikipedia).Ralf Grahn 

Inga kommentarer: