söndag 22 augusti 2010

Primärval för Europas socialdemokrater: Vinnande recept?

Europaparlamentsvalet 2009 gick illa för Europeiska socialdemokratiska partiet (ESP). I de flesta medlemsländerna i den Europeiska unionen har det trots finanskrisen och den ekonomiska nedgången varit svårt för medlemspartierna att på allvar hota center- och högerpartierna.

För partiaktivisterna Desmond O’Toole och José Reis Santos handlar det om överlevnaden för Europeiska socialdemokratiska partiet och den europeiska socialdemokratin. Därför har de kört i gång en gräsrotskampanj som kräver att Europapartiet utser sin kandidat för posten som ordförande för EU-kommissionen genom primärval inför Europavalet 2014.


För övrigt ligger det ett mått av både fri översättning och ideologisk förenkling i att tala om Europeiska socialdemokratiska partiet.På engelska är partiet känt under namnet Party of European Socialists (PES), och det beskriver sig på följande sätt:


The Party of European Socialists (PES) brings together the Socialist, Social Democratic and Labour Parties of the European Union (EU).

PSE - namnet och “varudeklarationen” på franska motsvarar de engelska begreppen:


Le Parti socialiste européen (PSE) rassemble les partis socialistes, sociaux-démocrates et travaillistes de l'Union européenne (UE).Dansken Poul Nyrup Rasmussen är ordförande för PES. De socialdemokratiska medlemspartierna i de nordiska EU-länderna är, officiellt:Sveriges socialdemokratiska arbetareparti (SAP), även om det är praktiskt taget omöjligt att hitta partiets officiella namn på hemsidorna som domineras av det mer lättsmälta SocialdemokraternaSocialdemokratiet (Socialdemokraterne), i DanmarkFinlands socialdemokratiska parti (SDP)


O’Toole och Reis Santos ber om understöd av aktivisterna i ESP/PES och medlemmarna i alla medlemspartier för att mobilisera de aktiva och för att förstärka banden till medborgarna i Europeiska unionen.

Tillsammans med de övriga medlemspartierna kommer de nordiska socialdemokratiska partierna att medverka när PES officiellt antar eller förkastar kampanjens krav på primärval.Sociala media

För en gräsrotskampanj på Europanivå gäller det att överskrida både nationella och språkliga gränser. Arrangörerna använder sig självfallet av de möjligheter Internet och sociala media erbjuder.
Den flitigt uppdaterade bloggen Campaign for a PES Primary redogör för reaktioner på initiativet på olika håll i Europa.Den egentliga kampanjgruppen finns på Facebook. För en stund sedan hade 849 anhängare anslutit sig till gruppen. Sidorna på Facebook samlar även meddelanden, länkar och hälsningar.Kampanjen använder äver Twitter: @PESPrimary.Europabloggarna

Jag har följt med kampanjen för ett europeiskt primärval på min engelska blogg Grahnlaw och berättat om den inledande diskussionen på andra Europabloggar.Europarties: Yes to primaries for EU Commission President 2014EU Commission President: Campaign for a PES-PSE Primary growing by the dayActivists challenge Party of European Socialists (PES): Spent force or renewable resource?Den flerspråkiga aggregatorn Bloggingportal.eu samlar redan in artiklarna från 653 bloggar med inriktning på EU-frågor. Man kan hitta inlägg taggade enligt ämne (Topics) under rubriken European Parliament och vidare under etiketten ”pse”.Nya och (ännu) otaggade artiklar hittar man i flödet för alla nya inlägg (Posts).Dubbel utmaningGenom uppropet Campaign for a PES Primary utmanar partiaktivisterna de europeiska socialdemokratiska partiernas ledare, vilka år 2009 var handlingsförlamade. PES-ledarna lyckades inte nominera en motkandidat till José Manuel Barroso, och Europaparlamentsvalet ledde till ett snöpligt nederlag.
Kampanjen för ett demokratiskt primärval är samtidigt en utmaning för de övriga europeiska partierna, eller kortare Europapartierna (och ännu kortare på engelska: Europarty). Lissabonfördraget talar om de politiska partierna på europeisk nivå, och de är avsedda att bidra till att skapa ett europeiskt politiskt medvetande och till att uttrycka unionsmedborgarnas vilja.

PES har redan samlat nya anhängare och skapat ett försprång. Partiet har chansen att agera offensivt genom att omfatta initiativet, medan de övriga Europapartierna ännu kurar i startblocken.

Hur kommer de andra Europapartierna att ställa sig? Frågan går till:Europeiska folkpartiet (European People’s Party, EPP)Europeiska liberala, demokratiska och reformistiska partiet (European Liberal Democrat and Reform Party, ELDR)Europeiska gröna partiet (European Green Party, EGP)?

Frågorna berör givetvis även medlemmarna i de nordiska medlemspartierna: moderater, centerpartister, liberaler och gröna.

Kommer de att vänta tills loppet är kört?

Ralf Grahn

Inga kommentarer: