fredag 19 augusti 2011

Eurokrisen hotar Norden

Trots många likheter och en känsla av samhörighet är de nordiska länderna splittrade i förhållande till den europeiska integrationen.

Danmark, Finland och Sverige hör till Europeiska unionen, medan Island förhandlar om ett medlemskap få tror på. Norge har två gånger förkastat ett färdigt avtal om anslutning, men deltar i den inre marknaden och annat EU-samarbete genom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, tillsammans med Island och Liechtenstein.

Finland och Sverige vägrar envist att inträda i försvarspakten Nato, som dock är en naturlig grundlösning för alla ”normala” EU-länder.

Island och Norge har associerat sig med Schengenområdet för fri rörlighet och gemensamma yttre gränser – en av de nya kärnorna i Europeiska unionen. Danmark, Finland och Sverige ingår.

Endast Finland finns med bland de sjutton euroländerna (332 miljoner invånare; mer än USA) med den gemensamma valutan. Frågorna om euroområdets framtid är synnerligen viktiga för de små, öppna ekonomierna i hela Norden.

Det finns skäl att följa med diskussionen om euroområdet mot bakgrunden av kristecknen globalt, i Förenta staterna och i Europa. Bloggaggregatorn Bloggingportal.eu samlar i nuet inläggen från 839 Europabloggar, och eurokrisen är ett hett tema.

Har de politiska ledarna i euroländerna visionerna och förmågan till de genomgripande och demokratiska reformer som behövs? Även Nordens välstånd och välfärd ligger i vågskålen.Ralf Grahn

Inga kommentarer: