söndag 8 februari 2009

Statligt stöd för små och medelstora företag

Den ekonomiska krisen har fått regeringarna att lansera stimulans- och räddningspaket av varierande slag. Faran är att stöd för inhemska företag diskriminerar mot andra bolag inom Europeiska unionen (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) och stör den inre marknaden.

Kommissionen har haft händerna fulla att granska nya statliga stöd, så att de ger möjligheter för sunda företag att klara sig genom krisen utan att snedvrida konkurrensen på den inre marknaden alltför mycket.

Ett led i kommissionens ansträngningar är den färska handboken om statligt stöd till små och medelstora företag, inklusive tillåtna temporära stöd.

I nuet finns handboken enbart på engelska, även om översättningar till andra EU-språk har utlovats:

Handbook on Community state aid rules for SMEs, including temporary state aid measures to support access to finance in the current financial and economic crisis (42 sidor).

Handboken är en grundlig framställning om stödreglerna så den är av intresse främst för dem som har ett yrkesmässigt intresse: tjänstemän, företagarorganisationer samt små och medelstora företag, liksom deras rådgivare.

Handboken om statligt stöd kan hämtas här:

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/studies_reports/sme_handbook.pdf


Ralf Grahn

Inga kommentarer: