tisdag 2 februari 2010

Natura 2000-nätet utvidgas

Den 22 december 2009 beslutade EU-kommissionen om en utvidgning av Natura 2000-nätverket i sex biogeografiska regioner. Här finns en kort översikt avsedd för medborgare:

EU-initiativ i korthet: Nya områden i EU:s naturskyddsnätverk Natura 2000
De som vill studera Natura 2000-besluten i detalj kan nu bekanta sig med dem i Europeiska unionens officiella tidning 2.2.2010 L 30.Kommissionen erbjuder information på engelska om Natura 2000, habitatdirektivet 92/43 och biogeografiska regioner utgående från sidan: Natura 2000: Habitats Directive Sites according to Biogeographical Regions.Informationen har inte ännu uppdaterats beträffande det nya fågeldirektivet 2009/147.
Ralf Grahn

P.S. Europabloggarna erbjuder en möjlighet att följa med och delta i diskussionen om viktiga frågor som formar vår världsdel. Samtidigt kan man på ett trevligt sätt förbättra sina språkkunskaper.

Genom European Union Law på engelska och dess syskonblogg på bulgariska förser Vihar Georgiev sina läsare med nyheter om EU-lagstiftning och annat aktuellt inom europarätten.

European Union Law och dess bulgariska version finns bland 522 europabloggar behändigt samlade på den flerspråkiga bloggaggregatorn Bloggingportal.eu. Du kan även beställa ett RSS-flöde över de färska rubrikerna.

Under det första året nästan fördubblades antalet bloggar anslutna till Bloggingportal.eu.

Svenska bloggar med inriktning på Europa kan anmäla sig hos Bloggingportal.eu för att förbättra sin synlighet och öka sin genomslagskraft.

Där finns för övrigt även mina andra eurobloggar: Grahnlaw (in English) och Eurooppaoikeus (på finska).

Inga kommentarer: