onsdag 17 februari 2010

Europeiskt observationscentrum för varumärkesförfalskning och pirattillverkning

Som tidigare sagt, EU-kommissionen är inte nöjd med skyddet för immateriella rättigheter hittills, utan ytterligare åtgärder bereds. De gäller inte enbart förfalskning och pirattillverkning av märkesvaror och läkemedel, utan intrång i alla immateriella rättigheter.

Därigenom berörs även upphovsrätten och företeelser som fildelningen av de åtgärder som planeras.
KOM(2009) 467Ett steg på vägen mot nya regler och åtgärder för att bekämpa intrång är EU-kommissionens meddelande om att stärka säkerställandet av skydd för immateriella rättigheter på den inre marknaden; Bryssel den 11.9.2009 KOM(2009) 467 slutlig (13 sidor).
Europeiskt observationscentrum för varumärkesförfalskning och pirattillverkningSenaste vår bildade kommissionen ett Europeiskt observationscentrum för varumärkesförfalskning och pirattillverkning (European Observatory on Counterfeiting and Piracy), vilket ges en allmän beskrivning i meddelandet.

Kommissionen betonar vikten av att samla företrädare för de myndigheter och näringslivsorganisationer (”berörda parter”) som har mest erfarenhet av att bekämpa varumärkesförfalskning och pirattillverkning.

Europeiska konsumenter måste också vara väl representerade, menar kommissionen.Synnerligen litet konkret information har sipprat ut om observationscentrets sammansättning och aktiviteter, men hur det ligger till med representationen kan var och en bedöma i ljuset av det exempel jag redogjorde för i inlägget European Observatory on Counterfeiting and Piracy på engelskspråkiga Grahnlaw (16 februari 2010).


Är det så vi ska styras?
Ralf Grahn

Inga kommentarer: