tisdag 9 februari 2010

Europeiska unionens skattepolitik

EU-upplysningen vid Sveriges riksdag är en verklig tillgång för medborgare som söker klar och kortfattad information om Europeiska unionen på svenska. Webbsidorna uppdateras flitigt med korta nyheter, men även ämnessidorna med basinformation aktualiseras fortlöpande.Under Ämnesområden hittar vi det som nu intresserar oss, nämligen en sammanfattning om skatter. Vi ser att medlemsländerna själva beslutar om direkta skatter (på inkomster).Samtidigt öppnar sig länkar till sidor med lite mer detaljerad information: Beskattning av ränteinkomster och Företagsbeskattning. Vardera sidan har sedan länkar till EU-dokument och annat viktigt material.

På motsvarande sätt finns det information om indirekta skatter: Moms, Punktskatt, Skatt vid distansförsäljning och Taxfree.I Finland erbjuder Europainformationen vid Utrikesministeriet en del nyheter, basfakta om EU, upplysningar om EU-medborgarnas rättigheter, Finland i EU, publikationer och möjligheter till rådgivning även på svenska.EU:s skattepolitik
Kärnan i informationen om Europeiska unionen består av rättsakterna. EU-lagstiftningen från förslag till beslut finns tillgänglig på unionens 23 officiella språk. Det betyder att man hittar EU-direktiven, förordningarna och besluten på unionens juridiska portal Eur-Lex. Där finns en hel del nyttigt utöver Europeiska unionens officiella tidning, som utkommer dagligen från tisdag till lördag.Nyheter och annan löpande information publiceras ofta på alla eller flera språk, men i många fall finns kommissionens pressmeddelanden (först) tillgängliga på engelska eller på franska eller tyska, kommissionens andra arbetsspråk. Arbetsspråken dominerar också de mer detaljerade webbsidorna om olika politikområden, även om det för det mesta finns grundläggande information på andra språk.Åter till skattepolitiken. Jag vill här peka på två dokument som erbjuder en introduktion till ämnet. Det första betraktar utvecklingen under de senaste fem åren och det andra redogör för målsättningarna under första halvåret 2010.Skattepolitiken 2004-2009

Den 8 februari 2010 publicerade EU-kommissionen en redogörelse över de viktigaste händelserna inom skatte- och tullsamarbetet under den första Barrosokommissionen 2004-2009, så skriften är rykande färsk:Achievements in the areas of taxation and customs 2004-2009 (75 sidor inklusive de bifogade talen, vilka börjar på sidan 20).Spaniens målsättningar 2010
Vid årsskiftet övertog Spanien det roterande ordförandeskapet i Europeiska unionens råd för det första halvåret 2010. Det är kanske inte helt fel att beskriva det spanska ordförandeskapets arbetsprogram som något ofokuserat och fyllt av fromma förhoppningar, men när det gäller skattepolitiken i målsättningarna för Ekofinrådet (ekonomiska och finansiella frågor) är de uppfriskande konkreta och därmed nyttiga som en orientering i vad som är på gång. Avsnittet heter:

Taxation: The fight against fraud (sidorna 5 till 7).


Texten beskriver den interna dimensionen: arbetet för att nå överenskommelser mellan EU-länderna om konkreta förslag till direktiv (nog så mödosamt när det krävs enhällighet). Den yttre dimensionen handlar om att motverka skatteflykt och skatteparadis genom avtal med tredje länder och territorier.Ralf Grahn

Inga kommentarer: