fredag 5 februari 2010

Europeiska unionen och Schweiz

Geografiskt ligger Schweiz i hjärtat av Europa, men edsförbundet har ett särpräglat förhållande till internationellt samarbete och den europeiska integrationen.Schweiz är en av de fyra medlemmarna i frihandelssammanslutningen EFTA (European Free Trade Association), men avvikande från Island, Liechtenstein och Norge har Scweiz inte gått med i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), för att inte tala om den Europeiska unionen (EU).Trots det självpåtagna utanförskapet är relationerna mellan Schweiz och den Europeiska unionen betydelsefulla, långt utöver det geografiska läget på trafiklederna mellan fyra EU-grannar: Tyskland, Frankrike, Italien och Österrike.Enligt kommissionen (på engelska) bor och arbetar mer än 900.000 EU-medborgare i Schweiz (med totalt 7,6 miljoner invånare). I gränsområdena finns det dessutom många pendlare.

Eftersom Schweiz står utanför EU och EES har samarbetet byggts upp genom bilaterala avtal.EU-delegationen för Schweiz och Liechtenstein ligger i Bern, och den informerar på tyska, franska och italienska. Ambassadör Michael Reiterers hälsningsord genomlyser på ett uppfriskande klart sätt förhållandet mellan EU och Schweiz. Ett stärkt Europaparlament och mera majoritetsbeslut med Lissabonfördraget i kraft gör särlösningar allt svårare:


Da Mitgliedstaaten an Mehrheitsentscheidungen gebunden sind, werden sie kaum mehr akzeptieren können, dass ein Nicht-Mitgliedstaat für sich bessere Bedingungen aushandelt. Auch die fortgesetzte Anwendung des Bilateralismus kann zu einer Situation führen, die für beide Teile aus unterschiedlichen Gründen schwierig wird: Aus der Sicht der EU wird die Schweiz zu einem Land mit den Vorteilen der Mitgliedschaft, ohne deren Lasten mitzutragen. Die Schweiz wiederum droht zum de-facto Mitgliedstaat ohne Stimmrecht zu werden. Der neue Außenpolitische Bericht 2009 der Schweiz zeigt diese Möglichkeit klar auf.Hemmamarknad


Enligt Reiterer är EU praktiskt taget är en hemmamarknad för schweiziska företag, och han nämner att Schweiz är den näst största ekonomiska partnern med EU (före Kina, Japan och Ryssland).


Fri rörlighet för personer

Reiterer betonar vikten av den fria rörligheten för personer, inklusive Schengensamarbetet och Dublinkonventionen. Han ser fram emot schweiziskt deltagande i EU:s utbildnings-, ungdoms- och mediaprogram. Det schweiziska deltagandet i EU:s sjunde ramprogram för forskning är positivt. Förhandlingar pågår om frihandel gällande jordbruksprodukter och deltagande i elmarknaden.


Skatter och bedrägeri


Reiterer berättar att EU-rådet behandlar kommissionens förslag om att skärpa:RÅDETS DIREKTIV 2003/48/EG av den 3 juni 2003 om beskattning av inkomster från sparande i form av räntebetalningarHärvid kommer EU och Schweiz att diskutera en utvidgning av avtalet om beskattning av inkomster från sparande i form av räntebetalningar (Rådets beslut 2004/911/EG och 2004/912/EG).
EU och Schweiz kan även diskutera en utvidgning av det avtal om bekämpande av bedrägerier som redan tillämpas provisoriskt (Rådets beslut 2009/127/EG).

Reiterer nämner att Schweiz har åtagit sig att på begäran ge handräckning vid alla slags skattebrott i enlighet med OECD:s normer. Dessa löften infogas nu i avtal om dubbelbeskattning, vilka det sedan gäller att omsätta i praktiken.

Vi får anta att Reiterer ger uttryck för EU-kommissionens (den framtida utrikestjänstens) syn på förhållandet till Schweiz och Liechtenstein när han hänvisar till framtiden för den inre marknaden:


Für die Schweiz wird die EFTA immer kleiner – die meisten früheren Mitglieder haben sie zugunsten der EU verlassen. Die Regierung Liechtensteins hat energische Schritte gesetzt, den Bankenplatz Liechtenstein an internationale Standards heranzuführen - eine Politik, die die neu gewählte Regierung weiterführt und vertieft.***

Jag inledde behandlingen av relationerna mellan Europeiska unionen och Schweiz med två inlägg om bakgrunden på min engelska blogg. Serien kommer att fortsätta på mina europabloggar på engelska, svenska och finska.

Ralf Grahn


P.S. Europabloggarna erbjuder dig en möjlighet att följa med och delta i diskussionen om viktiga frågor som formar vår världsdel. Samtidigt kan du på ett trevligt sätt förbättra dina språkkunskaper.

The Federal Union Blog pläderar för federala lösningar i Storbritannien, Europa och världen.

The Federal Union Blog finns bland 522 europabloggar behändigt samlade på den flerspråkiga bloggaggregatorn Bloggingportal.eu. Du kan även beställa ett RSS-flöde över de färska rubrikerna.

Under det första året nästan fördubblades antalet bloggar anslutna till Bloggingportal.eu.

Svenska bloggar med inriktning på Europa kan anmäla sig hos Bloggingportal.eu för att förbättra sin synlighet och öka sin genomslagskraft.

Där finns för övrigt mina andra eurobloggar som även kommer att behandla förhållandet mellan EU och Schweiz: Grahnlaw (in English) och Eurooppaoikeus (på finska).

Inga kommentarer: