lördag 28 januari 2017

På väg mot en inre marknadsakt (2010)

Hösten 2010 publicerade Europeiska kommissionen ett inventarium av möjliga åtgärder för att utveckla den inre marknaden i grönboken:


Att skapa en verkligt konkurrenskraftig social marknadsekonomi
Femtio förslag för att arbeta, driva företagsverksamhet och handel bättre tillsammans
Bryssel den 27.10.2010 KOM(2010) 608 slutlig (47 sidor)

Hela femtio potentiella förslag fördes fram för offentligt samråd, där kommissionen önskade se alla bidrag senast den 28 februari 2011 på de webbsidor som skapats för den inre marknadsakten.


Kommissionens avsikt var att forma diskussionsunderlaget till en (strategisk) handlingsplan för att förbättra den inre marknaden (s. 37):


När den offentliga debatten avslutats hoppas kommissionen att samtliga EU-institutioner, med utgångspunkt i debattresultaten, kommer att engagera sig för att i början av år 2011 göra den här akten och dess 50 åtgärder till en definitiv handlingsplan för perioden 2011–2012. Med ett genomförande av akten blir den inre marknadens tjugoårsjubileum i slutet av 2012 en dynamisk händelse.

Sisyfosarbete?


Efter alla dessa år återvänder jag till kommissionens sammanställning av möjliga åtgärder på den inre marknaden med en känsla att det kan vara nyttigt att se hur mångskiftande uppgifterna är för att harmonisera reglerna för handeln över de nationella gränserna i Europa.


Det känns inte särskilt vettigt att kommentera femtio mer eller mindre konkreta åtgärder som en helhet eller skilt för sig, innan de konkretiseras någon gång i framtiden.


Avsaknaden av prioriteringar gör det svårt att uppleva åtgärdsförteckningen som en strategi.


Igen drabbas jag av tanken att tillnärmningen av nationella lagar, regler och handlingssätt i Europeiska unionen och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet är ett sisyfosarbete som i bästa fall i snigelfart kan leda till blygsamma resultat.


Borde vi inte på flera naturliga områden skapa uniforma regler för en europeisk stormarknad för att infria förväntningar om ekonomisk dynamik, kraftig tillväxt och sug på arbetsmarknaden?


Ralf Grahn

Inga kommentarer: