onsdag 27 juli 2011

En digital agenda för Europa: resultattavlan 2011

Genom Europa 2020-strategin (EU2020) vill EU främja en ekonomisk tillväxt som är smart, hållbar och för alla. Kommissionen vill även inspirera medlemsländerna till ekonomiska reformer. Ett av de sju huvudinitiativen eller flaggskeppsinitiativen är en digital agenda för Europa. Ursprungligen publicerades meddelandet den 19 maj 2010, men ersattes senare av en rättad version:

En digital agenda för Europa; Bryssel den 26.8.2010 KOM(2010) 245 slutlig/2 (44 sidor)


En digital agenda

Bakgrund, presentationer, kompletterande information och några förbättringsförslag finns i tidigare blogginlägg, senast dessa:

Grahnlaw (på engelska): Roundup of Digital Agenda for Europe (den 24 juli 2011)

Grahnlaw Suomi Finland (på finska): Euroopan digitaalistrategian eteneminen ja Suomi (den 25 juli 2011)

Grahnlaw (på engelska): EU Digital Agenda Scoreboard 2011 (den 25 juli 2011)

Grahnlaw Suomi Finland (på engelska): Kroes' 101 Dalmatians or progress on Digital Agenda actions (den 26 juli 2011)


Resultattavlan 2011

Ett år efter den ursprungliga publiceringen redovisade kommissionen de framsteg som gjorts. Pressmeddelandet erbjuder en snabb överblick på svenska över utvecklingen från maj 2010 till maj 2011:

Den digitala agendan: klara framsteg (den 31 maj 2011 IP/11/663 på 22 språk)

Vad innehåller den digitala agendan?

Enligt den digitala agendan ska EU genomföra 101 specifika åtgärder (78 av kommissionen, varav 31 är lagförslag och 23 av medlemsstaterna), som ska gynna investeringar i och användning av digital teknik. Hittills har elva av dessa åtgärder genomförts, sex åtgärder som skulle genomförts 2010 är försenade och återstående åtgärder löper mer eller mindre enligt tidsplanen.

Resultaten i blixtbelysning:

* Goda framsteg i fråga om regelbunden internetanvändning, e-handel, e-förvaltning och lågenergibelysning.
* Blandade framsteg i fråga om bredbandstillgång och ‑spridning.
* Otillräckliga framsteg i fråga om gränsöverskridande e-handel, små och medelstora företags närvaro online, roamingpriser och offentlig forskning.


Resultatgranskning

De som har ett professionellt eller annars djupare intresse hittar kompletterande information på engelska, såsom i den förklarande promemorian:

Digital Agenda: building a flourishing digital economy - Scoreboard outlines progress so far (den 31 maj 2011 MEMO/11/361 endast på engelska)

Det officiella basdokumentet är:

COMMISSION STAFF WORKING PAPER: Digital Agenda Scoreboard; Brussels, 31.5.2011 SEC(2011) 708 (18 sidor)

Utöver arbetsdokumentet från kommissionens avdelningar (rapporten) erbjuder webbsidorna 'Digital Agenda Scoreboard 2011' länkar till information om framstegen rörande var och en av de planerade åtgärderna, läget i alla EU-medlemsländer och fyra länder med nära relationer (medlemskandidaterna Island, Kroatien och Turkiet samt Norge, som är medlem i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet EES), framsteg för varje pelare (politikområde)samt grafik och data att studera.

***

Den digitala agendan är viktig med tanke på tillväxt, nya jobb och livskvalitet för oss européer. Resultattavlan 2011 förtjänar därför både studium och diskussion.Ralf Grahn


P.S. Intresseorganisationen för europeiska teleoperatörer, European Telecommunications Network Operators' Association ETNO, välkomnade EU:s digitala agenda och underströk vikten av att skapa en inre marknad för telekommunikationstjänster.

Inga kommentarer: